Skip to main content

Vertikal enaxlad blandare VM

Ideal blandningskvalitet för torrt, fuktigt och tjockflytande gods samt suspensioner.

 

Den vertikala enaxlade blandaren ger hög blandningskvalitet och kan användas för torrt, fuktigt och suspensions-gods samt för krämer. Blandningsverktyget flyttar godset i tre dimensioner, det skruvas upp i periferin och strömmar nedåt i centrum. Blandningspricipen fungerar redan vid en fyllningsnivå på endast 10 %. amixon® vertikala enaxlade blandare kan användas som sterilblandare och reaktorer.

De uppfyller EHEDG-kraven och kan framställas i överensstämmelse med följande certifikat:

  • 3-A Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

 

Andra egenskaper för den enaxlade blandaren

  • Skärande rotorer kan accelerera blandningsprocessen och hjälpa till att bryta upp agglomerat.
  • Blandningsverktygets lager och drivning finns endast på ovansidan.
  • Tryckfasta, dubbelmantlade uppvärmningsbara modeller används som vakuum blandtorkare och -reaktorer.
  • Tömning utan rest är möjligt tack vare den SinConvex® och ComDisc®-teknologin

Den ideala blandningen nås i amixon® blandaren genom ett cirkulerande flöde utan döda utrymmen. Det centrala blandningsverktygets lager och drivning finns endast på ovansidan. 

Blandningsverktyget tar blandgodset i blandningskammarens periferi och för det uppåt. När det har kommit längst upp rinner blandgodset i behållarens mitt nedåt. Torra, fuktiga och suspenderade material blandas optimalt, oberoende av varierande partikelstorlek, volymvikten och flödesegenskaper och med låg rotationsfrekvens. Blandarens fyllnadsnivå kan variera från 10 till 100 %. Med en och samma blandare kan godset homogeniseras skonsamt men även intensivt bryta upp agglomerat med extrem hög energiöverföring.

En tekniskt ideal blandningskvalitet, som praktiskt inte kan göras bättre, uppnås redan efter cirka 40 till 160 rotationer av blandningsverket. Det ComDisc®-system ger möjligheten till en nästan restfri tömning på upptill 99,99%.

amixon® blandaren har en ren design. Blandningsverktyget och blandningskammaren är helt sammanfogade. Blandaren kan rengöras antibakteriell: ergonomiskt, manuellt, automatiskt, torr eller våt. Hygienhighlights är CleverCut®-luckorna. Amixon®-blandare uppfyller de aktuella hygienriktlinjerna. De framställs i överensstämmelse med EHEDG-, GMP- och FDAs krav. Genom WaterDragon® leder amixon® utvecklingen inom den automatiska våtrengöringen.

Kontakt

Tekemas Proces A/S
Naverland 2
2600 Glostrup
Danmark
Tel.: +45 36 70 6000
Fax: +45 36 70 6059
E-Mail: info@tekemas.dk
Internet www.tekemas.dk

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tel.: +49 5251 688 888 0
E-Mail: sales@amixon.com