Skip to main content

Miksere til babymad - et eksempel for Hygienic Design (Part 2) 

Der er ingen tvivl om, at modermælken er den bedste ernæring for babyer. Denne naturlige form for ernæring burde fortsættes selv efter 6 måneder. Alligevel er der stort behov for industrielt fremstillede fødevarer til spædbørn og småbørn, især i industri- og NIC-landene. Forældre over hele verden forventer, at færdigmaden for deres børn fremmer deres sunde udvikling. Nyfødte har endnu ikke en tarmflora, da denne først udvikles i de første leveår. I denne vigtige fase skal maden være ekstra ren og tilpasset til de særlige behov.Modermælkserstatningen, som tilpasses til modermælken og gives i de første seks levemåneder, har en anden sammensætningen end den efterfølgende mælk. Hvis babyen er ældre en seks måneder, kan denne indtage den efterfølgende babymad. Babyfødevarer skal være sunde og hundrede procent sikre. Disse høje kvalitetskrav kan kun opfyldes, hvis de enkelte råvarer behandles i pålidelige systemer. Derudover skal fremstillingsprocessen være så effektiv og skånsom som mulig. 

Hvad udgør vores moderne mikseranlæg?Eksempel på et end-of-the-line mikseranlæg for forskellig store batches fra 300 til 2000 liter.

Moderne procesanlæg bygges gas- og støvtætte. Dette beskytter den blandede masse mod miljøpåvirkninger. Samtidig er driftspersonalet også beskyttet. Da der er intet udslip af støv, forbliver anlægget rent og kan let vedligeholdes. Mikseren, der er præsenteret her, er del af et end-of-the-line mikseranlæg, der opnår bedste blandekvaliteter på kort tid ved minimalt energiforbrug. På denne måde kan sikres, at strukturen af råvarernes partikler bevares. Målet: ›på få trin fra sprøjtning til emballering‹ kan nu blive opfyldt. 

Forfatteren af den forrige rapport beskrev en blande- og påfyldningsteknologi, der regulerer tilsætningen af små mængder af sporelementer og vitaminer til dehydrerede fødevarer på 10 m³ til15 m³. Doppeltakslet miksere af den slags blander særlig skånsomt og hurtigt, kan anvendes fleksibelt og er nemme at rengøre. Desuden har de fordelen, at kun én prøve per batch skal analyseres og sættes tilbage. Procestrinnene ›blanding‹ og ›påfyldning‹ er afkoblet. Det salgsklare produkt transporteres til emballeringsmaskinen per container, bigbag eller opsamlingsenhed.  

End-of-the-line konceptet

Dette er helt anderledes for end-of-the-line mikseranlægget: Her er alle behandlingsapparater arrangeret på én linje. Den færdige blanding strømmer ud fra mikseren via en opsamlingsbeholdere og emballeringsmaskine direkte i emballagen, den endelige forbruger så køber. ›End-of-the-line‹ anlæg bliver som regel kun brugt for én varegruppe, som for eksempel for allergener, non-allergener, produkter uden mælkeproteiner, eller kan indeholde mælkeproteiner, er halal eller kosher. Rengøringsarbejdet reduceres så vidt som muligt, da hver varegruppe har sin separate produktionslinje.

Eksempel på et end-of-the-line mikseranlæg for forskellig store batches fra 300 til 2000 liter.

To miksere er tildelt en påfyldningslinje. Her bliver den kontinuerlig produceret vare blandet i batches for at blive løbende emballeret. KoneSlid® mikserne blev specielt udviklet til denne opgave. Størrelsen af de enkelte batches strækker sig som regel fra 300 til 1200 kg. Blandingsprocessen og tømningen tager højst 120 til 180 sekunder.

Allerede ved en lav omdrejningsfrekvens opnår KoneSlid® mikseren den ideelle blandekvalitet. Det kan ofte undgås, at skulle blande produktet før selve processen. Derudover er blandeprocessen særlig skånsomt. Praktiske erfaringer har bekræftet, at følsomme agglomerater produceret med spray-tower tørring, fluid-bed granulation eller vakuum frysetørring kan næsten fuldstændigt bevares.

KoneSlid® mikseren kan også produceres vakuumfast, hvis dette ønskes. På denne måde kan ilten fjernes fra porøsiteten af pulverblandingen under selve blandeprocessen. Dette sker ved skabelsen af et vakuum. Mætningen opnås ved tilføringen af kvælstof eller kuldioxid. Tømningen foregår uden udskilning i løbet af få sekunder. Letflydende produkter tømmes som regel grundigt. Derfor er krydskontaminering udelukket.

KoneSlid® mikseren tømmes i løbet af kun få sekunder. Alle fritflydende produkter strøm-mer ud, uden at efterlade rester.KoneSlid® princippet fungerer uafhængig af fyld-ningsgraden. Denne kan svinge mellem 10% og 100%.

KoneSlid® mikseren tømmes i løbet af kun få sekunder. Alle fritflydende produkter strøm-mer ud, uden at efterlade rester.

 

 

KoneSlid® princippet fungerer uafhængig af fyld-ningsgraden. Denne kan svinge mellem 10% og 100%.

Vores kontinuerlige mikseranlæg

En tredje måde for behandlingen af dehydrerede fødevarer er den kontinuerlige blanding. Dette gælder især, når halvfabrikata skal fremstilles over ret lang tid. Dette har særlige fordele.

Den kontinuerlige mikser fra amixon® mestrer denne opgave idet den konstant drevet kedelstrømning anvendes. Alle komponenter fra opskriften kontrolleres gravimetrisk og doseres i mikseren. Den færdige blanding tømmes kontinuerligt. Følgende er dog især vigtigt: Et traditionelt blandeanlæg kan ikke med det samme levere et produkt i overensstemmelse med opskriften, da doseringen først skal tilpasses til produktionskapaciteten.

Den kontinuerlige mikser fra amixon® er dog også en præcisionsmikser, der arbejder i batches og er derfor i stand til at korrigere doseringen op til 100%. Proceduren ved produktionsstart er følgende: Mikserens udløb er lukket. Alle gravimetrisk arbejdende doseringsenheder startes samtidige med lav udstrømningstempo og bliver derefter justeret automatiske. Mikserens fyldningsniveau stiger kontinuerlig. Blandingen starter når kammeret er halvfyldt. Afstemningen af doseringsenhederne er afsluttet, når mikseren er halvfyldt. Udløbet åbner sig langsomt, hvis fyldningsniveauet er på cirka 80%. Dette holdes konstant. Doseringsstrømmen øges konstant indtil den maximale massestrøm er opnået. Når produktionskampagnen er afsluttet gælder følgende procedure. Alle doseringsenheder forsinker udstrømningen af massen successivt og slukker derefter på samme tid. Mikseren tømmes kontinuerlig uden at efterlade rester. Letflydende produkter tømmes grundigt.

På denne måde bliver ethvert gram af de brugte komponenter til en salgbar vare. Den beskrevne kontinuerlige mikser arbejder efter kedelstrømnings-princippet. Opholdstiden fordeles dermed bredt. Mikseren er i stand til at kompensere for mindre kortvarige doseringsudsving. Mikseren tømmer letflydende produkter næsten uden af efterlade rester. I denne sammenhæng er inspektionsdørene fra CleverCut® også velegnet til en ergonomisk revision og rengøring.

Hvilke fordele har brugeren?Den kontinuerlige mikser fra amixon® med fire gravimetriske doseringsenheder. Mikseren står på vejeceller.

 • Blandeprocessen er som altid meget skånsom og opholdstiden kan justeres på grundlag af fyldningsgraden. Intet produkttab riskeres fra produktionsstart til -slut.
   
 • Den samme mikser kan også bruges som præcisionsmiksere i batches med fyldningsgrade på 15% til 100%, for eksempel som miksere til en forblanding.
   
 • Resttømningen ved hjælp af SinConvex® blandeværktøjet er fremragende.
 • Mikseranlægget kan anvendes meget fleksibelt.
   
 • De højeste hygiejnekrave bliver opfyldte, da anlægget bl.a. har mange inspektionsdøre fra CleverCut®.
   
 • Velegnet til at blive underordnet til et kontinuerligt forsyningssystem, som for eksempel en spray-tower. Typeafprøvning ExII 1D (til zone 20) på anmodning.

 

 

Den kontinuerlige mikser fra amixon® med fire gravimetriske doseringsenheder. Mikseren står på vejeceller. Påfyldnings- og tømningsstedet er udrustet med fleksible manchetter. Mikserens lukkebeslag styres på en måde, at fyldningsgraden holdes konstant. Denne præcisionsmiksere kan også bruges i batches.