Skip to main content

Kontinuerlige mikser AMK

For tørre, fugtige og suspenderet produkter

Mikseranlæg fra amixon® kan også integreres i kontinuerlige produktionsprocesser. Mikseranlæggets intensitet kan indstilles: Alt efter den konkrete opgave kan produkterne homogeniseres skånsomt eller desagglomereres intensivt. Opholdstiden er uafhængig af blandeværktøjet og omdrejningsfrekvensen. Fyldningsgraden kan justeres fra 10% op til 80% af nettorumfanget.

Fordi den her beskrevne kontinuerlige mikser fra amixon® er samtidig også en præcisionsmiksere i batches, kan doseringsenhederne korrigeres til 100% i kontrolfasen. Det kan således sikres, at intet produkttab opstår - hverken ved produktionsstart eller produktionsslut. På denne måde bliver ethvert gram af de brugte komponenter til en salgbar vare.

 

Andre egenskaber af den kontinuerlige mikser

  • Ekstremt skånsomt og intensivt desagglomererende
  • Ideelle blandekvaliteter
  • Kan bruges både som blander i batches eller som kontinuerlig mikser
  • Intet produkttab ved produktionsstart eller -slut
  • Meget fin indblanding af flydende stoffer uden forurenelse af selve mikseren
  • Resttømning af op til 100%
  • Yderligere procedurer som befugtning, temperering, tørring, eller udførelsen af reaktioner kan gennemføres
  • Højeste hygiejnestandard; nem tør- eller vådrengøring

Produktionsmåden af den kontinuerlige mikser

Ved produktionsstart er udløbet aflukket. Alle gravimetrisk arbejdende doseringsenheder startes samtidige med lav udstrømningstempo og bliver derefter justeret automatiske. Mikserens fyldningsniveau stiger kontinuerlig mens blandingen starter når kammeret er halvfyldt. 
Afstemningen af doseringsenhederne er afsluttet, når mikseren er halvfyldt. Udløbet åbner sig langsomt, hvis fyldningsniveauet er på cirka 80%. En fyldningsgrad på 80% holdes konstant. Doseringsstrømmen øges konstant indtil den maximale massestrøm er opnået. 

Alle doseringsenheder forsinker udstrømningen af massen successivt og slukker derefter på samme tid. Mikseren tømmes kontinuerlig uden at efterlade rester. Letflydende produkter tømmes grundigt.

Kontakt

Tekemas Proces A/S
Naverland 2
2600 Glostrup
Danmark
Tel.: +45 36 70 6000
Fax: +45 36 70 6059
E-Mail: info@tekemas.dk
Internet www.tekemas.dk

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tel.: +49 5251 688 888 0
E-Mail: sales@amixon.com