Skip to main content

KoneSlid®-Blandare KS

Spiralblander med ukonventionelt blandekammer

amixon® har udviklet et interessant og innovativt enkeltakslet blandesystem, med forholdsvis små dimensioner. Denne blander kendetegnes bl.a. ved meget korte blande- og resttømningstider. Således er den i stand til at forarbejde store produktmængder på korte cyklustider.

KS opfylder EHEDG-kravene og kan fremstilles i overensstemmelse med følgende certifikater:

  • 3-A   Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

Med KoneSlid®-mikseren opnås der ideelle blandekvaliteter og fremragende partikelbeskyttelse på en helt ny måde. Blandebeholderen består af en silolignende beholder i hvis midte der er indsat en stor kegle. Denne er strømlinjet og understøtter omfordelingen af blandingsproduktet. Spiral-røreværket transporterer produkterne spiralformet opad. Denne proces finder sted langs med beholdervæggen.

Foroven glider produkterne nedad og bliver derved ledet udad af keglen. I grænseområdet mellem den opadgående spiralbevægelse og den nedadgående bevægelse finder homogeniseringsprocessen sted. Denne proces er skånsom og effektiv. Efter ca. 20 til 30 omdrejninger har man en ideel blandekvalitet, som i praksis ikke kan forbedres yderligere. Herefter sænkes fortrængningskegle nogle få centimeter, og man opnår en hurtig tømning på op imod 100 %.

I de fleste tilfælde tømmes KoneSlid®-Mikseren i containere, bigbags eller som forråd til en fyldemaskine. Hvis produktet blev tømt ned i midten af en opsamlingsbeholderen, vil produktet danne en kegle, hvad der ville resulterer i to ulemper. Det fulde volumen af beholderen kan ikke udnyttes, og på den anden side kan produkt keglen forårsager separationseffekt. Fra det her beskrevne mikseranlæg bliver produkterne udledt decentralt og segregationsfri.

Kontakt

Tekemas Proces A/S
Naverland 2
2600 Glostrup
Danmark
Tel.: +45 36 70 6000
Fax: +45 36 70 6059
E-Mail: info@tekemas.dk
Internet www.tekemas.dk

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tel.: +49 5251 688 888 0
E-Mail: sales@amixon.com