Skip to main content

Vertikal dobbeltaksel mikser HM

Bedste blandeegenskaber, ekstrem skånsom og meget korte blandetider til tørre og fugtige produkter samt til pastaer.

Den vertikale dobbeltakselblander giver en meget skånsom og ensartet blanding på kort tid. De to spiralformede røreværker, rotere i samme retning for at opnå en opadgående bevægelse i periferien og en nedadgående strømning i midten. Mikserne kan bruges til intensiv deagglomerering eller meget skånsom homogenisering

Den opnår ideelle blandekvaliteter uafhængig af:

 • Fyldningsgraden (10 til 100 % af nyttevolumen)
 • Blandeværkets omdrejningstal
 • Produkternes egenskaber (f.eks. forskellige partikelstørrelser, vægtfylde eller flydeegenskaber).

Andre egenskaber ved dobbeltaksel mikseren

 • Til tørre og fugtige produkter samt pastaer
 • Skærerotorer kan fremskynde blandeprocessen og bruges samtidig til deagglomerering
 • Røreværkerne er kun forsynet med lejer i toppen
 • Mikserne kan bruges som steriliseringsblander og reaktor
 • Fuldstændig tømning opnås med SinConvex® og ComDisc®-teknologi
 • amixon® dobbeltaksel miksere opfylder EHEDG-kravene og kan fremstilles i overensstemmelse med følgende certifikater:
  • 3a-Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

Ideelle blandekvaliteter og fremragende partikelbeskyttelse garanteres i amixon®- dobbeltaksel miksere idet produkterne udsættes for en tredimensionel blanding. Blandebeholderen består af to i hinanden sammensmeltede cylindre. I midten af disse roterer to spiral formede røreværker i samme retning. Spiralerne har en progressiv stigning. Spiralbåndets brede er dimensioneret således, at en femtedel af det samlede blandingsmateriale omfordeles med kun en omdrejning af røreværket.

Den skånsomme opadgående transport af blandingsmaterialet foregår ved hjælp af spiral røreværket, den nedadgående transport foregår på naturlig måde via tyngdekraften. I grænseområdet finder udskiftningen sted inden for partikelsystemet. Grundet omfordelingen uden ”døde områder” genereres der således efter ca. 30 til 90 omdrejninger af røreværket den ideelle blandekvalitet, som i praksis ikke kan forbedres. Denne blandeproces kan beskrives som „distributiv blanding“. Blandeprocessen er meget skånsom og energieffektiv.

Efter blandingsprocessen (ca. 1 til 4 minutter) åbner en bundventil (uden ”døde områder” på mikser siden) og det blandede produkt strømmer ud gennem en tømmestudsen på mikseren. Denne tømmeproces er adskillelsesfri og volumenstrømmens størrelse bestemmes af dimensionen på ventilen.Det ekstreme kraftige røreværk er som regel kun lejret og drevet fra oven. En delbar PTFE-læbepakning på blandeværksakslen garanterer en støv- og kontaminationsfri drift; også ved forskellige systemtryk i blandekammeret.

En komfortabel tilgængelighed og indsigt i blandekammeret garanterer amixon® ved hjælp af de store inspektionsdøre. Således kan den manuelle tørre rengøring udføres hurtigt og pålideligt. Inspektionsdøren er fremstillet ved hjælp af CleverCut®-metoden. Der er en rille i døren, med en O-ring der tætner, både en gas- og støvtæt tætning meget tæt på produktet. Denne dørtætning er også egnet til den automatiske våd rengørings WaterDragon®-systemet, da det i praksis er tæt uden ”dead legs”.

Kontakt

Tekemas Proces A/S
Naverland 2
2600 Glostrup
Danmark
Tel.: +45 36 70 6000
Fax: +45 36 70 6059
E-Mail: info@tekemas.dk
Internet www.tekemas.dk

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tel.: +49 5251 688 888 0
E-Mail: sales@amixon.com