Skip to main content

Den rigtige blanding for sundhed og mere præstation

Blandingsprocessens rolle i produktionen af kosttilskud

C, B eller Mg – rigtigt blandet giver det en god fornemmelse

Hvem kender den ikke – brusetabletten til morgenmaden til en god start på dagen.Kosttilskud er i øjeblikket på markedet i mange varianter og flere og flere mennesker stoler af deres fordele til bevarelse af sundhed og for en anelse mere præstation.Hjemmehørende mellem fødevarer og farmaceutiske produkter, er produktionen af pulvere, tabletter, olier og kapsler ekstremt krævende.

Pr. år blev der i 2018 [1]

i Tyskland i følge Det Tyske Fødevareforbund e.V. givet 1,439 milliarder euro ud til kosttilskud (kort: NEM). Det er 225 millioner pakker. Rent statistisk altså næsten tre pakker pr. person og år. Ofte købes der C-vitamin og multivitaminpræparater og mineralerne magnesium og calcium.

Statista kommer til lidt andre tal, men alligevel en betydelig stigning i 2019: Forbrugerene købte for i alt 1,1 milliarder euro (+240 mio. euro) 75 mio. enheder (+3 mio. i forhold til 2018) af vitaminer og mineraler. Hos Statista ligger magnesium også forrest. B-vitaminprodukter nyder en stigende popularitet. Foruden magnesium udgør C-vitamin-præparater også en vigtig del af omsætningen. Mere end to tredjedele af den tyske befolkning har allerede indtaget kosttilskud eller kan forestille sig at gøre det i fremtiden.

Grunden til denne tendens findes i det moderne samfund, hvor vi i årevis har fået formidlet det som værende vigtigt, og som endda ofte gives videre til den næste generation: Anerkendelse gives til dem, der leverer målbare præstationer. Og hvem der også klarer alle andre udfordringer med et smil og et „det klarer jeg. – Yes, we can.“ Det begynder allerede i skolen og er langt fra forbi, ved slutningen af dit aktive erhvervsliv. For også „best ager“ vil frem for alt et: holde sig sunde og raske.

Imidlertid kan man på lang sigt kun levere intellektuelle og sportslige resultater, hvis man forhindrer ernæringsmæssige mangler og er modstandsdygtig over for bakterier. Godt helbred er grundlaget for lykke og tilfredshed. Det viser sig især tydeligt i den nuværende pandemi.

I følge en rundspørge foretaget af markedsundersøgelsesinstituttet YouGov, hvor mere end 1.000 mennesker i alderen fra 18 år deltog, ville 61 procent af de adspurgte fremme deres generelle helbred, 36 procent forhindre forkølelse, 39 procent optimere kropsfunktioner og 33 procent forbedre deres fysiske kondition.[2]

Men selv en sund krop har brug for mere brændstof til en permanent toppræstation. En afbalanceret kost er normalt tilstrækkelig, men kan ikke altid realiseres – og derfor indtager flere og flere mennesker kosttilskud som brusetabletter, opløselige pulvere, sticks, piller eller kapsler.

Ernæringsmæssige tendenser sørger for mere omsætning

Stikordet ernæring giver også en yderligere grund til væksten ved NEM. Vores samfund er ikke kun alsidigt, det ernærer sig også sådant. "Altæderen" er blot en af mange former for ernæring: Beslutningen om at leve som flexitar, vegetar, veganer osv. er normalt en helt bevidst. Immervæk er der 2020 allerede 1,13 millioner veganere i Tyskland – tendens ligeledes stigende. Og dem, der bevidst beslutter sig for en bestemt ernæringsform, tilfører normalt ligeså bevidst deres krop manglende vitaminer og vitalstoffer - som kosttilskud.

En udpræget form for menneskelig optimering er body- eller biohacking: Derved er der ikke altid ment invasive metoder. Bodyhackere tilfører målrettet deres kroppe stoffer, som de er overbevist om har en positiv effekt på deres egen præstationsevne: mere klar i hovedet, hurtigere tankegang, livligere tale og hurtigere reaktioner ved sport. Alt for præstationen!

Forbrugernes krav til kosttilskuddets produktydelse er derfor også høje. Doseringsformen skal være praktisk, indtagelsen skal være hurtig, nem og mulig overalt. Kombinationspræparater er efterspurgte, og produkternes holdbarhed er vigtig. Det er derfor undertiden nødvendigt at indkapsle visse virkestoffer, før de blandes med andre pulvere. Desuden skal smagen være behagelig. Uanset om store enheder, tabletter eller breve, fordelingen af virkestoffer skal altid være uforandret nøjagtig.

Strengt reguleret på grænsen til lægemidler

§ 1 i NemV (kosttilskudsforordning) defineres kosttilskud som en fødevare, der

  1. er beregnet til at supplere den almindelige ernæring (formålsbestemt anvendelse),
  2. udgøre et koncentrat af næringsstoffer eller andre stoffer med ernæringsspecifikke eller fysiologiske virkninger alene eller i kombination (sammensætning) og som
  3. markedsføres i doseret form, i sær i form af kapsler, pastiller, tabletter, piller og andre lignende doseringsformer, pulverbreve, ampuller, flasker med dråbetæller og lignende doseringsformer af væsker og pulvere til indtagelse i små afmålte mængder (doseringsform).

NEM (kosttilskud) er derfor fødevarer, der bruges til at supplere den almindelige ernæring med vitaminer, mineraler eller andre stoffer, såsom f.eks. aminosyrer, kostfibre eller sekundære plantestoffer. De indeholder de ernæringsfysiologisk effektive næringsstoffer i koncentreret form og i doserede mængder.

Afgrænsningen til lægemidler er ikke altid nem. Kosttilskud må ikke have farmakologiske egenskaber som forudsat i definitionen af lægemidler i § 2 i den tyske lægemiddellov (AMG) eller give forbrugeren et sådant indtryk.

Det kan undertiden også være svært at skelne mellem disse og fødevarer til almindeligt forbrug. I følge definitionen af begrebet ”fødevarer” i art. 2 Basis-VO omfatter denne alle stoffer eller produkter, der bruges til et ernæringsformål, mens formålet ved kosttilskud er at supplere den normale ernæring.

Produktion i henhold til farmaceutiske retningslinjer

Kravene til produktionsteknologien, med hvis hjælp kosttilskud forberedes til forbrugeren til en komfortabel indtagelse, svarer til en fødevare- og farmaceutisk produktion med de relevante tekniske specifikationer i henhold til GMP/FDA.

Fordi der kommer flere og flere nye emballeringsvarianter og indholdsstoffer til kosttilskud på markedet, satser mange producenter på tjenesteydelser fra kontraktproducenter. Fordi disse kender de høje produktionskrav nøjagtigt og er i stand til at producere den krævede fremragende og uforandrede kvalitet.

Producenterne af NEM drager derved fordel af kontraktproducenternes produktionsfleksibilitet og deres beredskab til at påtage sig nye udfordringer. For de forskellige doseringsformer kræver forskellige, delvist specialiserede og investeringsintensive fremstillings- og emballeringsprocesser.

Men hvis afsætningsmængderne når en vis størrelse, overtager f.eks. Herbalife Nutrition, der selv producerer ca. 65 % af sine NEM, produktionen i sin egen virksomhed og udbygger således sit eksisterende knowhow og procesviden.

Høj kvalitet under streng overvågning

Da produkterne, som også i den farmaceutiske industri, skal være 100 % sporbare, begynder kvalitetskontrollen som regel allerede ved vareindgangen. Mange producenter, herunder Herbalife Nutrition og Nutrichem, overvåger kvaliteten på forskellige steder i produktionsprocessen. I fokus står derved påfyldningen af blanderen, blandingsprocessen inklusive prøveudtagning og nøjagtigt reproducerbare blandingsforhold samt rutinemæssig emballagekontrol og en præcis rengøringsanalyse, der udføres på alle produktkontaktflader under hele processen.

Virksomheden Nutrichem producerer kosttilskud i form af pulverformede produkter med sporstoffer, vitaminer og mineraler, som forbrugeren kan blande med vand og indtage som en drink. Virksomheden foretager selv 100 % af produktionen.

”Kvaliteten af vores produkter undersøges i kontrolprocesser med flere trin, der består af kemiske, fysiske og mikrobiologiske processer. Regelmæssige interne og eksterne revisioner samt kontinuerlig uddannelse af vores personale hjælper os med at opnå og opretholde en særlig høj produktkvalitet, ”siger Alexander Voitl, Opex-manager hos Nutrichem Kost + Pharma GmbH, der beskriver de særlige udfordringer.

Grundstenen for homogeniteten og således for den fremragende kvalitet, især af de pulverformede produkter, lægges derfor ikke kun hos Nutrichem som første skridt ved en stabil og reproducerbar blandingsproces. Desuden har en reproducerbar og homogen blanding også en positiv effekt senere i processen, fordi effektiviteten på pakkelinjen tiltager på grund af en ensartet produktstrøm.

Præcision og omkostningsfordele ved store partier

Blandere til produktion af kosttilskud er derfor underlagt særligt høje krav til blandingens opnåelige homogenitet.

For at opfylde disse blandingskvalitetskrav kan der kun anvendes såkaldte præcisionsblandere. Præcisionsblandere består af et fast blandekammer og bevægelige blandingsværktøjer. Disse skal sprede komponenterne i hele kammeret, for at opnå en tilfældig blanding. Således opnås der en teknisk ideel blandingskvalitet, der ikke kan forbedres yderligere i praksis. Desuden skal blanderen under produktionen af kosttilskud arbejde hurtigt, men hverken ændre råmaterialernes partikelform eller størrelse. Disse krav begrænser udbuddet af de på tale kommende blandingssystemer, hvorved en vertikal konstruktion har vist sig at være særligt egnet.

Den fremragende blandingseffektivitet ved denne konstruktion (se boks) viser sig, hvis der til viderebehandling i tabletpresser kun skal iblandes ganske små mængder såkaldte anticaking-slipmidler. Disse stoffer er særligt lette, klumpede og meget vanskelige at fordele. De mister dog hurtigt deres egentlige anticaking-virkning, så snart de udsættes for tryk eller forskydningsbevægelser. En særlig evne, som amixon-blandere behersker sikkert selv med store partier, er en ideel fordeling af små mængder ved bevaring af deres fulde effektivitet.HM 7000 præcisionsblander

 

For producenterne af NEM har store partier mange fordele. Arbejdet med tilrådighedstillelse og vejning af de enkelte komponenter reduceres drastisk. Ved blandingstidens afslutning er en prøveudtagning og evaluering tilstrækkeligt. Således kan store partier ofte betyde en besparelse på mange tusinder euro.

 

 

 

Den på billedet viste præcisionsblander kan blande partier op til 7 m³ blandingsmateriale. Resultatet er en ideel tilfældig blanding, som interessant nok ikke kan forbedres mere - uafhængigt af, om fyldeniveauet kun er 800 eller 2000 liter, eller om det nominelle fyldeniveau på 7000 liter udnyttes helt.

Alexander Voitl supplerer listen over blanderkrav med et andet vigtigt aspekt: "Nogle af indholdsstofferne er meget følsomme, hvorfor en lav temperaturudvikling under blandingsprocessen er meget vigtig for os."

Ved mange anvendelser - også store partier - kunne amixon bevise, at energitilførslen i alle tilfælde er minimal. Der kunne hverken registreres forøget varme i produktet eller nævneværdige forøgede mængder støv.

Sidstnævnte er især vigtigt for forbrugeren, der forventer at det færdige produkt har en god opløselighed. Men det spiller også en rolle, når højtydende pakkemaskiner fylder breve og poser.

At blandingens temperatur ikke stiger under blandingsprocessen, er vigtigt for holdbarheden af ​​NEM i den globale distributionsproces. Blev blandingsmaterialerne pakket i varm tilstand, kan de klumpe sammen, og mikrokondensering kan forårsage en utilsigtet misfarvning.

Derfor er bevarelsen af produkternes stabilitet alene af kvalitetsgrunde af stor betydning for producenterne. Hos Herbalife Nutrition, tager for eksempel et separat team sig af produktstabiliteten ved forskellige klimatiske anvendelses- og transportbetingelser. Egnetheden af nye produktformler og emballager kontrolleres i specielle stabilitetskammertests, inden de produceres.

Rengøringskunsten bestemmer graden af fleksibilitet

På grund af hyppige ændringer i opskriften og de strenge krav til farmaceutisk produktion bør blanderne ved produktionen af NEM være kortfristet validerbare og lette at rengøre.

Dertil giver Alexander Voitl et praksisindblik i valget af blandere: ”Inden vi bruger en blander, skal den succesrigt og sikkert bestå kvalifikations- og valideringsforanstaltningerne. De pladsbesparende vertikal-dobbeltakselblandere fra amixon har alle bestået disse tests."

Som led i denne kvalificering sikres blanderens installation og funktion. For validering skal blandings- og rengøringsprocesserne også kontrolleres for overensstemmelse med de fastlagte specifikationer. Består en blander ikke denne kvalifikation, kan den på grund af specifikationerne ikke bruges i produktionen.

Til vådrengøringen af en præcisionsblander sænkes f.eks. roterende vaskehoveder ned i blandekammeret ovenfra og fra siden. Samtidigt roterer blandeværktøjerne og sikrer befugtning af alle produktberørte overflader. Vaskevandsafløbet finder sted på det dybeste sted i bunden af blanderen.

Da varmekapaciteten for rustfrit stål kun er elleve procent af varmekapaciteten for vand, opvarmes blanderen meget hurtigt, når den rengøres med varmt vaskevand. Derfor tørrer den så også hurtigere efter rengøringen. Som regel kan man give afkald på vaskeaktive stoffer ved rengøringen.

Kun hvis der er blevet behandlet meget intensive farver eller aromaer, kan det forekomme, at en flertrins vådrengøring er nødvendig. Denne består af en forudgående befugtning, opskumning og renskylning. Det samme gælder, når væsker skal blandes mikrofint i pulver, og der derfor skal vaskes uønskede vedhæftninger af. Ved god organisation varer vask og tørring en time.

Nogle fødevareforarbejdende virksomheder udfører med gode resultater tør rengøring, ved at blande en eller to skyllepartier. Sådanne skylninger pakkes korrekt for senere at kunne genbruges som genanvendeligt materiale ved en egnet opskrift.

Her bliver det tydeligt, hvor værdifulde de enkelte blandingsmaterialer ved kosttilskud kan være. Derfor er en anden egenskab ved blanderen afgørende i fremstillingsprocessen - resttømningsgraden. Ved vertikalblandere fra amixon, kan de 7000 liter blandingsmateriale udledes på nær 0,5 liter - svarende til 0,007 procent.

Hvorfor spiller 0,007 procent en rolle? Fordi hvert gram, som blanderen udleder kan sælges og ikke behøver at blive bortskaffet. Jo mindre rester, der forbliver i blanderen, jo lettere og hurtigere er rengøringsprocessen, og jo mindre er den mulige forurening og jo større er partipålideligheden.

For god proceseffektivitet er det de små konstanter, der i sidste ende har indflydelse på omkostningerne ved fremstilling af NEM. Hvis altså klar- og rengøringstiderne kan planlægges præcist og er korte, og de kasserede produktmængder er lave, er det endelige resultat en højere margin for kosttilskudsproducenten.

Baggrund / infoboks

Hvordan arbejder en vertikalblander?

To vertikalt lejrede helix-blandeværktøjer roterer med samme rotationsretning, hvorved blandekammeret dannes af deres yderflader når de roterer. Opskriftens komponenter hældes eller suges ind i blandekammeret oppefra. Efter ca. 50 til 60 omdrejninger er den ideelle blandekvalitet nået. Dette svarer afhængigt af blandingsværktøjernes rotationsfrekvens til en blandetid på ca. 2 til 5 minutter. Derefter åbner et dødrumsfrit lukkende bundarmatur og blandingen udledes adskillelsesfrit.

tredimensionel omfordeling

Det her forekommende trykflow beskrives med „tredimensionel omfordeling“. Blandingsværktøjerne transporterer materialerne opad i periferien og lader dem i henhold til tyngdekraften strømme centreret nedad langs med blanderakslerne. Samtidigt sørger blanderarmene for en radial spredning af blandingsmaterialerne.

_____________________________________________________________________

[1]  BLL AK NEM kosttilskud i Tyskland: Samlet marked 2018

[2] Markedet for vitaminer og mineraler i Tyskland 2019, Statista