Skip to main content

Vakuum-blandtorkare och vakuumreaktor VMT

Het/kall/tryck/vakuumreaktioner på torra, fuktiga och viskösa material.

 

Vakuum-blandtorkaren kan användas för pulver och suspensioner samt för krämer och degar. Blandningsverktyget flyttar godset i tre dimensioner, det skruvas upp i periferin och strömmar nedåt i centrum. Det garanterar en exakt blandning, torkningen sker extremt snabbt och skonsamt. Torkaren kan användas som steriliseringsapparat och som reaktor.

Den uppfyller EHEDG-kraven och kan framställas i överensstämmelse med följande certifikat:

  • 3-A Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

 

Andra egenskaper av vakuum-blandtorkaren:

  • Blandningsverktyget, armar och axeln kan värmas upp helt.
  • Skärande rotorer kan accelerera blandnings-torkningsprocessen och hjälpa till att bryta upp agglomerat.
  • Vakuumfast och tryckfast lämpad för blandtorkningar och reaktionsförlopp.
  • Blandningsverktygets lager och drivning finns endast på ovansidan.
  • Tömning utan rest är möjligt tack vare den SinConvex® och ComDisc®-teknologin

amixon® vakuum-blandtorkare och -reaktorer arbetar med vertikalt lagrade blandningsverktyg som med jämt, tätt avstånd roterar inne i blandningskammaren. 

Det korta avståndet mellan blandningsverktygen och kammarens vägg garanterar den optimala värmeöverföringen speciellt eftersom alla ytor som har kontakt med produkten är dubbelmantlade: blandarens axel, armarna och blandningsverktyget. Blandningsverktygets speciella utformning ger en blandning och ett flöde utan att godset packas eller kläms. Både pulverartigt som trögflytande gods samt gods av kristaller torkas på ett tillförlitligt sätt. Ibland ändrar godset sin konsistens och segflytande egenskaper skall övervinnas under torkningen.

Torkarna är framställda enligt de senaste EHEDG-riktlinjerna samt är GMP- och FDA- godkännda och används för skonsam vakuum-kontakttorkning av pulverliknande gods.

Företag som framställer sina produkter under sterila förhållanden kan använda ett helt nytt rengöringssystem med namnet WaterDragon®. Det arbetar helt automatiskt och tar hand om våtrengöringen, ångsteriliseringen och den efterföljande torkningen. En bra förutsättning för effektiv rengöring föreligger alltid när blandaren har tömts helt innan. För det utvecklades de så kallade SinConvex® blandningsverktygen. De har vertikalt lagrade blandningsvertyg med effektiv lutning på 33° och kan därför garantera en nästan restfri tömning på upp till 99,997 %.

Kontakt

Tekemas Proces A/S
Naverland 2
2600 Glostrup
Danmark
Tel.: +45 36 70 6000
Fax: +45 36 70 6059
E-Mail: info@tekemas.dk
Internet www.tekemas.dk

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tel.: +49 5251 688 888 0
E-Mail: sales@amixon.com