Skip to main content

Miksere fra amixon® til produktionen af kosttilskud i pulverform og brusetabletter

Med en mikser fra amixon® kan vitaminer, sporelementer, funktionelle virkemidler, såvel som flydende aromaer, levnedsmiddelfarver og bindemidler homogeniseres meget fint. Blandekammeret bliver fyldt med kvælstof for at blandeprocessen kan finde sted uden ilt. Produktet bliver således beskyttet mod oxidation. Også de mindste komponenter som sporelementer, enzymer osv. fordeles homogent. Selve blandeprocessen er meget skånsom. Således opstår tabletter og funktionelle pulver med en homogen porøsitet, en ensartet farve og en fremragende opløselighed. Hvis nødvendigt, kan en agglomeration også foretages.Miksere fra amixon® til produktionen af kosttilskud i pulverform og brusetabletter

Mikserne fra amixon® kan garantere en ideel blanding takket være strømningen, der når ud i alle mikserens hjørner. Blandeværktøjet monteres nemlig helt øverst og sættes kun i bevægelse ovenfra. Tørre, fugtige eller suspenderet produkter blandes ideelt uafhængig af den forskellige størrelse af partikler, massefylden og flydeevnen ved lav omdrejningsfrekvens. Ideelle blandekvaliteter opnås allerede efter mellem 40 til 160 omdrejninger, hvilket praktisk set ikke kan forbedres. Desuden muliggør ComDisc®-Systemet en næsten restløs tømning på op til 99,99%.

For mikseranlæggene fra amixon® er der lagt særlig vægt på hygiejne i overensstemmelse med EHEDG-, GMP- og FDA-kravene. Desuden kan maskinerne rengøres komfortabelt - enten manuelt, automatisk, kemisk eller vådt. Især CleverCut® dørene er hygiejnisk set bemærkelsesværdige.

Har du lyst til at vide mere om vores produkter? Læs mere om vores forskellige miksere og den enestående teknologi vi anvender.