Skip to main content

Mikseranlæg for kemiske og farmaceutiske anvendelser

Aktivstoffer i pulverform

Ved behandling af kemiske eller farmaceutiske aktivstoffer, som for eksempel Galenika, er hovedopgaven at fordele de enkelte præparater af aktivstofferne homogent i de passende fyldstoffer i pulverform. Produktionen af disse aktivstof-compounds stiller særligt høje krav til blandeprocessen. For den pulverformet blanding gælder meget specifikke krav, for eksempel med hensyn til homogeniteten, renheden, fordelingen af partiklernes størrelse og stabiliteten. 

Denne kritiske opgaves mestres af vertikalmikseren fra amixon®. Dette skyldes, at mikserne har adskillige fordele sammenlignet med andre modeller. De er lette at bruge, hurtigt inspiceret og rengjort og kan bruges universelt. Men frem for alt garanterer de fremragende blandingsresultater. En af grundene til det er, at det spiralformede blandeværktøj skaber en strømning, der når helt ud i periferien af kammeret og forcerer indholdet opad uden at efterlade noget, hvorefter massen finder vejen nedad i centret. Det såkaldte statiske blandeværktøj efterligner en skovl og reder blandingen, hvilket garanterer en radial strømning. Høje blandekvaliteter opnås og bruger meget lidt energi, uafhængig af strømningsegenskaberne (tørt, fugtigt eller suspenderet). Resultatet kan praktisk set ikke forbedres. 

Vertikalmikseren fra amixon®

Denne påstand kan bedst demonstreres med et eksempel: amixon® designede og leverede en vertikalmikser til produktionen af aktivstoffer for en farmaceutisk virksomhed. Mikseren havde et kammer på 3 m³, som bliver brugt til fordelingen af kemiske aktivstoffer i tabletmasser med efterfølgende befugtning og tørring. Først vejes og fordeles de grundlæggende komponenter automatisk. Derefter tilsættes aktivstof-præparatet manuelt, hvilket registreres per stregkode. Den efterfølgende blandeproces er distributiv og desagglomererende med rotorer med flere trin. Nu tilsættes de højviskose væsker såvel som suspenderet ekstrakt-compounds, der kan pumpes. Ved en meget skånsom blanding spredes yderligere tørstoffer over partiklernes fugtige overflade. Den tørret masse kan nu presses i tabletform. Tømningen af kammeret sker uden udskilning og efterlader ingen rester. I praksis kan ideelle forhold lede til en tømning på 99,95%.

Vertikalmikseren fra amixon®Nem rengøring med WaterDragon®

Til sidst kan en automatisk vådrensning blive udført takket være WaterDragon® systemet. En grundig rensning af mikseranlægget er af afgørende betydning. Undgåelsen af kontamination er på den en side afgørende for kvaliteten og på den anden side absolut nødvendigt med hensyn til friheden for allergener i diætetiske fødevarer. Anlægget kan kun være absolut fri for allergener, hvis kammeret rengøres fugtigt eller vådt.

Systemet WaterDragon® er permanent fastgjort på selve anlægget. Ved vådrensningen åbner tætningsproppen og giver plads til roteringen af rengøringsapparatet. Denne bevæger sig translatorisk ind imod kammeret. Vaskehovedet drives ved hjælp af vandtrykket og roterer med i alt syv dyser, der sprøjter i hele kammeret. Anlægget er konstrueret således, at systemet automatisk lader det resterende vand flyde ud, hvorefter tørringsprocessen bliver startet. Til dette blæses store mængder varm luft igennem WaterDragon®. Den varme luft ledes forbi vaskehovedet i kammeret. Efter afsluttet tørring trækker vaskehovedet sig tilbage i startpositionen og låget lukkes. Kammeret er nu igen gas- og vandtæt.

 

 

Princippet af WaterDragon® vådrensningen.

Princippet af WaterDragon® vådrensningen. Takket være placeringen og formen opstår kun en minimal blind vinkel.

Denne enhed er specielt interessant, da kun én pneumatisk cylinder udløser alle bevægelser efter hinanden. Systemet er bygget kompakt og robust. Efter afsluttet rengøring og tørring lukker det automatisk ned og. Systemet er derudover gastæt, også selvom et vakuum eller et overtryk skabes i kammeret. Tilslutningen kan vælges enten som TriClamp eller en svejset flange.

Mikseren garanterer selv med meget lidt personale en høj hygiejnestandard takket være konstruktionen uden fuger. Mikseranlægget er mikrobiologisk håndterbart og er produceres i overensstemmelse med GMP og FDA. Således er det tilladt til fremstillingen af farmaceutiske og halal produkter såvel som til bakteriekulturer. Alle dele, der kommer i kontakt med produktet, er tempereret. Dette inkluderer SinConvex® blandeværktøjet. En homogen fordeling af den ønsket temperatur af massen garanteres. Fordelene af en mikser og tørrer fra amixon® kan testes ved det originale anlæg i værket i Paderborn. På denne måde kan kunden overbevise sig selv af de ideelle blandekvaliteter af mikserne fra amixon®.

Mikseren med 2m3 bevæger sig opad mens den blander.Mikseren med 2m3 bevæger sig opad mens den blander.

Fyldningen og tømningen af mikseren kan, som tydeligt ses her, afvikles uden risiko for kontamination, hvis der bruges en standard container. Mikseren med 2m3 bevæger sig opad mens den blander.