Skip to main content

Kontinuerlig mixertyp AMK

För torra, fuktiga och suspenderade materialen.

Blandningsintensiteten är justerbar. Beroende på uppgiften kan produkterna antingen homogeniseras varsamt eller deagglomereras intensivt. Uppehållstiden beror på blandningsverktygets rotationsfrekvens; fyllnadsnivån är oerhört flexibel och kan ställas in från 10 till 80% av arbetskapaciteten.

Emellertid fungerar den kontinuerliga blandaren från amixon® också som en precisionsblandare, vilket gör att kalibreringsfasen för doseringsenheterna kan korrigeras 100 %. Detta säkerställer att ingen produkt går förlorad i början eller slutet av produktionsförloppet. Följaktligen blir varje gram av de använda produktkomponenterna en säljbar produkt.

 

Ytterligare egenskaper hos den kontinuerliga blandaren:

  • Kan användas antingen som en batchblandare (för förblandningar/premix) eller som en kontinuerlig blandare
  • Ingen produktförlust vid produktionsstart eller produktionsslut
  • Möjligt att inkorporera mikrofina vätskor utan att blockera/täppa till blandaren
  • Nästan 100 % tömning
  • Möjligt att utföra avancerade processer såsom vätning, anlöpning/temperering, torkning och reaktion
  • Högsta hygienstandard (GMP)
  • säker rengöring, torr eller våt

Funktion hos den kontinuerliga blandaren

I början av produktionsförloppet är utloppsventilen stängd. Alla gravimetriska inmatningsmekanismer startar samtidigt, börjar med lågt massflöde och justerar sig automatiskt i förhållande till varandra. Fyllnadsnivån stiger gradvis och blandningen börjar när halva kapaciteten har uppnåtts. Inställning är färdig när mixern är fylld till ungefär hälften av sin kapacitet.
Tömningsanordningen öppnar sig långsamt när blandaren är fylld till cirka 80 procent av arbetskapaciteten. Fyllningsgraden på 80 % hålls konstant.

Doseringsflödena ökas upp till maximalt massflöde samtidigt som en konstant synkronisering bibehålls.
Alla inmatningsmekanismer minskar gradvis ned, vilket minskar massflödet, tills de stannar och stängs av. Blandaren tömmer ut blandningen kontinuerligt tills den är helt tom. Fritt flytande partiklar strömmar ut helt.

Kontakta oss

Tekemas AB
Peter Gustafsson
Varlabergsvägen 16F
43439 Kungsbacka
Sverige
Tel. +46 70 961 6081
E-post pg@tekemas.com
Internet www.tekemas.dk

 

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tel.: +49 5251 688 888 0
E-post: sales@amixon.com