Skip to main content

Jatkuvatoiminen sekoitin AMK

Sopii käytettäväksi kuiville, kosteille ja suspendoituneille materiaaleille

amixon®in sekoitinyksiköt voidaan integroida myös osaksi jatkuvatoimisia tuotantoprosesseja. Laitteiden sekoitusintensiteettiä voidaan säädellä. Tuotteet voidaan käyttötarkoituksesta riippuen joko homogenisoida hellävaraisesti tai hajottaa intensiivisesti. Viipymisaika on riippumaton kierrosnopeudesta; täyttöastetta voidaan säätää laajalla skaalalla 10 - 80 %:iin käyttötilavuudesta.

Koska tässä kuvattu amixon®in jatkuvatoiminen sekoitin on myös tarkkuuseräsekoitin, voidaan annostelusuuttimien kohdistus korjata jopa sataprosenttisesti. Näin voidaan varmistaa, ettei tuotantohävikkiä synny tuotannon alku- eikä loppuvaiheessa. Jokaisesta komponenttigrammasta syntyy myyntivalmista tavaraa.

 

Jatkuvatoimisen sekoittimen lisäominaisuuksia:

  • Äärimmäisen hellävarainen tai intensiivisesti hajottava
  • Teknisesti optimaaliset sekoitteet
  • Voidaan käyttää joko tarkkuuseräsekoittimena tai jatkuvatoimisena sekoittimena
  • Ei tuotantohävikkiä sen enempää tuotannon alku- kuin loppuvaiheessakaan
  • Mikrohieno liuoksen syöttö ilman, että sekoitin saastuu
  • Ihanteellinen jäämien tyhjennys
  • Mahdolliset laajennetut toiminnot: kostutus, lämpötilan säätö, kuivaus ja reaktion suoritus
  • Korkeimmat mahdolliset hygieniastandardit; varma tulos sekä kuiva- että märkäpuhdistuksella

Jatkuvatoimisen sekoittimen toimintatapa

Tuotantoprosessin alussa on poistolaite suljettu. Kaikki gravimetrisesti työskentelevät annostelijat käynnistetään samanaikaisesti alhaisella massavirralla ja ne värähtelevät automaattisesti suhteessa toisiinsa. Sekoittimen täyttöaste kasvaa jatkuvasti käynnistäen sekoituksen, kun puolet täyttöasteesta on saavutettu.
Annostelijoiden keskinäinen värähtelytapahtuma päättyy, kun sekoitin on täytetty suurin piirtein puoleenväliin. Poistoventtiili aukeaa hitaasti sen jälkeen, kun täyttöaste saavuttaa n. 80 % hyötytilavuudesta. Tämä pidetään tasaisena. Annosteluvirtoja kasvatetaan jatkuvasti tasaten maksimaaliseen massavirtaan saakka.

Prosessin lopussa kaikki annostelijat hidastavat peräjälkeen massavirran, kytkeytyvät sitten samanaikaisesti pois päältä ja sulkeutuvat. Sekoitin tyhjenee keskeytyksettä viimeiseen jäämään saakka. Valumakykyiset tuotteet virtaavat jäämättömästi pois.

Yhteydenotto

Tekemas AB
Peter Gustafsson
Varlabergsvägen 16F
43439 Kungsbacka
Ruotsi
Puh.: +46 70 961 6081
S-posti: pg@tekemas.com
Internet www.tekemas.dk

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Saksa
Puh.: +49 5251 688 888 0
S-posti: sales@amixon.com