Skip to main content

Jauhemaisten tehoaineiden ihanteellinen jakautuminen lääkkeiden valmistuksessa

Erissä tapahtuvassa kemiallisten tai farmaseuttisten tehoaineiden käsittelyssä tavoitteena on jakaa erilaisia tehoainevalmisteita sopiviin jauhemaisiin täyteaineisiin homogeenisesti. Tehoaineiden yhdistelmän tuottaminen asettaa sekoitusprosessille erittäin korkeat vaatimukset: jauhemaisille sekoitteille määritellyt vaatimukset koskevat esimerkiksi homogeenisuutta, puhtautta, hiukkaskoon jakautumista ja stabiliteettia.

amixon®-pystysekoittimet pärjäävät näissä kriittisissä tehtävissä. Ne tarjoavat erityisiä etuja muihin sekoitinmalleihin verrattuna, sillä ne ovat helppokäyttöisiä, nopeita tarkastaa ja puhdistaa sekä yleiskäyttöisiä. Ennen kaikkea ne kuitenkin tarjoavat erinomaisia sekoitustuloksia. Näiden laitteiden spiraalimainen sekoitusosa tuottaa koko tilan kattavan totaalivirtauksen, ilman kuolleita alueita. Kierresekoitin työntää sekoitettavat aineet ylöspäin sekoitusastian reunoilla ja antaa niiden laskeutua alaspäin sen keskiosassa. Sekoittimen lapiomaiset terät toimivat niin kutsuttujen staattisten sekoitusosien kanssa ja takaavat seoksessa voimakkaan radiaalivirran. Reseptiainesosien (kuiva, kostea tai suspendoitunut) virtausominaisuuksista riippumatta saavutetaan näin alhaisella energiansyötöllä korkeita sekoitelaatuja, joita ei voi enää käytännössä parantaa.

amixon®-pystysekoitin käytännön toimissa: tehoaineiden formulointia farmasiayrityksessä

Parhaiten tämän voi demonstroida käytännön esimerkillä. amixon® valmisti ja toimitti erään farmasiayrityksen tehoaineiden formulointia varten pystysekoittimen, jonka työtila on 3 m³, ja jota on tarkoitus käyttää tehokemikaalien jakeluun tablettimassassa sekä sen jälkeiseen kosteuttamiseen ja kuivaamiseen.

Ensin punnitaan ja jaellaan automaattisesti peruskomponentit. Lopuksi lisätään käsin tehovalmisteet ja rekisteröidään ne viivakoodilla. Sekoitustapahtuma on distributiivinen ja deagglomeroiva, jolloin käytetään lisäksi moniportaisia leikkuuroottoreita. Sen jälkeen syötetään suurviskoosiset nesteet sekä suspendoidut, pumpattavat uuteseokset. Muut kuiva-aineet lisätään ja tuodaan erittäin hellävaraisesti sekoittaen kosteille hiukkaspinnoille. Tällä kuivausmenetelmällä luotu valumakykyinen massa tabletoidaan lopuksi.

Sekoitusastian puhdistus tapahtuu ilman seoksen purkamista loppuun asti – käytännössä ihanteellisissa olosuhteissa on saavutettu 99,997 %:n jäämätön tyhjennysaste.Sekoitusastian puhdistus tapahtuu ilman seoksen purkamista loppuun asti

Lopuksi voidaan suorittaa automaattinen märkäpuhdistus käyttäen WaterDragon®-järjestelmää. Sekoituslaitteiston perusteellinen puhdistus on välttämätöntä. Saastumisen välttämäinen on toisaalta laadun kannalta merkittävää ja toisaalta välttämätön pakko esimerkiksi dieettiruoka-aineiden allergeenittomuutta ajatellen. Virtaavaa ainesta työstävän laitteen absoluuttinen allergeenivapaus voidaan varmistaa vain perusteellisella märkäpuhdistuksella.

WaterDragon®-järjestelmä puhdistaa laitteen ilman katvealueita

WaterDragon®-järjestelmä on asennettu sekoittimeen kiinteästi ja pysyvästi. Märkäpuhdistuksen yhteydessä sekoitusrummun sulkuläppä aukeaa ja antaa tilaa pyörivän pesuputken liikkeelle. Se etenee translatorisesti rummun sisään. Pesupää pyörii pesuveden paineen voimasta ja seitsemän suutinta suihkuttavat koko laitteen. Rakenteesta johtuen järjestelmä puhdistuu ja tyhjentyy jäämävedestä itsenäisesti. Lisäksi se myös kuivuu automaattisesti.

Kuivausta varten syötetään WaterDragon®-pääsuutinten kautta suuria määrää lämmintä ilmaa. Lämmin ilma johdetaan pyörivän pesupään ohi sekoitusrumpuun. Vasta kuivauksen jälkeen pyörivä pesuputki ajaa takaisin paikoitusasentoon ja sulkuläppä sulkee prosessitilan kaasu- ja nestetiiviisti.WaterDragon-märkäpuhdistuksen periaate

WaterDragon-märkäpuhdistuksen periaate: sulkuläpän sijainnin ja muodon tuloksena on minimaalinen pesun katvealue.

Laite on kiinnostava ennen kaikkea siksi, että käytettävissä on vain yksi paineilmasylinteri, joka laukaisee peräkkäin kaikki liikkeet. Järjestelmän rakenne on kompakti ja kestävä. Puhdistuksen ja kuivaamisen jälkeen se sulkeutuu itsenäisesti. Järjestelmä on lisäksi kaasutiivis myös silloin, kun sekoitusrummussa vallitsee tyhjiö tai alipaine. Liitäntä voidaan tehdä TriClamp- tai hitsilaipalla.

Korkeimmatkin hygieniastandardit täyttyvät saumattoman suunnittelun ansiosta

Johtuen komponenttien yksityiskohtien saumattomasta suunnittelusta voidaan korkeisiin hygieniastandardeihin vastata alhaisella ihmistyöpanoksella. Laite on mikrobiologisesti hallittavissa, ja se on sekä GMP-yhteensopiva että PDA-hyväksytty farmaseuttisten valmisteiden, kosher-tuotteiden ja bakteeriviljelmien valmistamiseen. Koska kaikki tuotteen kanssa kosketuksissa olevat osat – mukaan lukien SinConvex®-sekoittimen osat – on temperoitu, halutun lämpötilan homogeeninen jakautuminen on taattu sekoitteessa.

amixon®-sekoitinkuivaimen hyötyjä voi testata Paderbornissa tehtaan teknisessä laitoksessa alkuperäistuotteella. Näin käyttäjä voi vakuuttua amixon®-sekoittimen ihanteellisista sekoituslaaduista.

Korkeimmatkin hygieniastandardit täyttyvät saumattoman suunnittelun ansiosta Korkeimmatkin hygieniastandardit täyttyvät saumattoman suunnittelun ansiosta