Skip to main content

Lihankorvikkeiden valmistaminen on kallista ja teknisesti erittäin vaativaa

On selkeä trendi, että väestössä on tiettyjä ryhmiä, joiden ruokavalio on joko vähälihainen tai täysin lihaton. Lihankorviketuotteiden kulutus on siis kasvussa. Monet kuluttajat haluavat eri syistä kieltäytyä lihasta ja valitsevat siksi vaihtoehtoisia elintarvikkeita. Yksi kuluttajaryhmä ovat kasvissyöjät, joille eläinten hyvinvointi on syy olla syömättä lihaa, sillä eläinten tehotuotanto ei ole heidän mielestään eettisistä syistä hyväksyttävää. Toinen kuluttajaryhmä ovat ne, jotka perustelevat valintojaan sillä, että tehoeläintalouden tuottamat liha ja makkara ovat vähemmän terveellisiä, johtuen etenkin eläimille annettavasta ennaltaehkäisevästä lääkityksestä. Vallitsevan ilmastokeskustelun valossa on ymmärrettävää, että kasvisruokavaliota tai jopa täysin vegaanista ruokavaliota noudattavien kuluttajien lukumäärä kasvaa. Lihan välttämisen perusteena on tällöin voimakkaasti kasvava maailman väkiluku ja lisääntyvä ympäristökuormitus, ja yksilöllisen hiilijalanjäljen tulisi olla mahdollisimman pieni.

Massaeläintuotannon tuottamien CO2 -päästöjen merkitys ei ole vähäinen. Saksan ympäristöviraston mukaan kasviperäinen ruokavalio vähentäisi Saksan ilmastokuormitusta n. 600 kg CO2 henkilöä kohden, mikä vastaisi 30 % CO2-säästöä.

Sekä vakiintuneet lihanjalostajat että startup-yritykset pyrkivät luomaan makkaraa, lihaa ja grilliruokaa kasvipohjaisista raaka-aineista. Myös muutama elintarviketeollisuuden global player -yritys panostaa trendiin. Nämä yritykset antavat merkittävää rahallista tukea omille kehitysosastoilleen täydellisten lihankorvikkeiden kehittämiseksi. Yhä useampi kasvismakkara vetää jo vertoja perinteisesti tuotetuille valmisteille.

Tulevaisuudessa vaaditaan kuitenkin vielä enemmän ponnisteluja, jotta muoto, koostumus, maku ja suutuntuma ovat samanlaisia kuin lihapohjaisissa leikkeissä, pihveissä tai hampurilaisissa. Asiakkaan ei pitäisi tulevaisuudessa jäädä kaipaamaan lihavalmisteiden ominaisuuksia syödessään vegetaarisia tai jopa vegaanisia lihankorvikkeita. Tästä syystä matkitaan alkuperäisenä pidetyn valmisteen tekstuuria ja jopa sen tuoksua. Valmistuksen grillissä tai pannussa tulisi tapahtua niin autenttisesti kuin mahdollista. Kasvistuotteet kuuluvat kiinteästi jopa suurten pikaruokaketjujen valikoimaan.

amixon®:in jatkuvatoiminen sekoitin toimii haastavien massojen käsittelyssä

Lihankorviketuotteet ovat yleensä erittäin pitkälle prosessoituja elintarvikkeita, joiden valmistuksessa sekoitusprosessi on laadun määrittävä tekijä. Tällaisten tuotteiden perussekoitteissa on usein yli 30 komponenttia (kuivia, puolikiinteitä ja nestemäisiä), joiden fysikaaliset ominaisuudet vaihtelevat voimakkaasti suhteessa tiheyteen, hiukkaskokoon, reologiaan ja vakauteen. Osa valmistettavista esisekoitteista on puhtaita kuiva-ainesekoitteita, toisaalta joissakin tuotetyypeissä jo esisekoitteiden nesteosuus on niin korkea, että syntyy pastamainen, puuromainen massa.

Keskeytyksetön täyttö- ja jälkikäsittelyprosessi vaatii myös jatkuvatoimista massan valmistusta. Tähän pitää pyrkiä etenkin silloin, kun tuotteiden virtaavuus on huono, ne ovat kiinnitarttuvia tai niiden tulisi olla mahdollisimman vähän kosketuksissa ilman hapen kanssa.

Jatkuvat valmistusprosessit ovat kuitenkin sitä hankalampia, mitä useammin reseptiä muutetaan ja mitä enemmän yksittäisiä komponentteja sekoitustoimenpiteessä käytetään. Usein paras toimintatapa on se, että suurin osa kiintoainekomponenteista valmistetaan erissä välikomponentiksi, sillä jauhomaisen aineen automatisointi ja annostelu on paljon nestemäisiä aineita monimutkaisempaa.

amixon® tarjoaa tämän tyyppiseen ruoantuotantoon modernin jatkuvan sekoitusjärjestelmän, jota voidaan käyttää myös tarkkuuseräsekoittimena. Laitteessa on kartiomainen ja sylinterimäinen sekoitusastia, jossa keskitetysti laakeroitu kierteinen sekoitusosa pyörii. Sekoitin on asemoitu voima-anturien varaan. Poisto on alhaalla ja siihen on asennettu sulkuventtiili, jossa ei ole kuolleita alueita. Venttiili aukeaa ja sulkeutuu punnitustietojen perusteella. Näin täyttöaste pidetään tasaisena. Sekoittimen yläosaan on asennettu gravimetrisesti toimiva jauhoannostelija.

in jatkuvatoimista sekoitinta AMK voidaan käyttää myös tarkkuuseräsekoittimena.

amixon®: in jatkuvatoimista sekoitinta AMK voidaan käyttää myös tarkkuuseräsekoittimena.

Kuvaavaa amixon®:in jatkuvatoimiselle sekoittimelle on, että se tuottaa tuotantojakson alusta loppuun vain ”kelpuutettua tuotetta”. Hylkytavaraa ei synny sekoitustoimenpiteen alussa eikä lopussa. Menettelytapa on kuvattu seuraavassa yksityiskohtaisesti:

Sekoittimen poistoventtiili on suljettu. Kaikki gravimetrisesti työskentelevät annostelijat käynnistetään samanaikaisesti alhaisella massavirralla ja ne värähtelevät automaattisesti keskenään oikein. Sekoittimen täyttöaste kasvaa jatkuvasti käynnistäen sekoituksen, kun puolet täyttöasteesta on saavutettu. Annostelijoiden keskinäinen värähtelytapahtuma päättyy, kun sekoitin on täytetty suurin piirtein puoleenväliin. Poistoventtiili aukeaa hitaasti sen jälkeen, kun täyttöaste on n. 80 % hyötytilavuudesta. Tämä pidetään tasaisena. Annosteluvirtoja kasvatetaan jatkuvasti tasaten maksimaaliseen massavirtaan saakka. Tuotantojakson lopussa menetellään seuraavasti: kaikki annostelijat hidastavat peräjälkeen massavirran ja kytkeytyvät sitten samanaikaisesti pois päältä sekä sulkeutuvat. Sekoitin tyhjenee keskeytyksettä loppuun saakka. Valumakykyiset tuotteet virtaavat jäämättömästi pois.