Skip to main content

Hygieeninen suunnittelu: esimerkkinä vauvanruoan sekoittamiseen käytettävä sekoitin, osa 2

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö vauvan parasta ravintoa olisi äidinmaito. Tätä luonnollista ruokintaa tulisi jatkaa mahdollisuuksien mukaan yli kuusi kuukautta. Tästä huolimatta teollisesti valmistettujen imeväisikäisten ruoka-aineiden tarve on suuri. Vanhemmat kaikkialla maailmassa olettavat, että valmisruoka, jota he syöttävät vauvalleen, tukee lapsen tervettä kehitystä. Vastasyntyneillä ei ole vielä suolen pieneliöstöä, vaan se kehittyy ensimmäisten elinvuosien aikana. Tässä tärkeässä vaiheessa ravinnon on oltava erityisen puhdasta ja vauvan erityistarpeisiin sopivaa. Imeväisikäisen ensiravinto, jota saa antaa ensimmäisten kuuden kuukauden aikana ja joka on erittäin samantyyppistä kuin äidinmaito, poikkeaa myöhemmin annettavasta vieroitusvalmisteesta. Kun vauva on yli kuuden kuukauden ikäinen, voidaan aloittaa vieroitusvalmisteen antaminen.

Vauvanruoan on oltava terveellistä ja sataprosenttisen turvallista. Nämä korkeat laatuvaatimukset täyttyvät vain, kun raaka-ainekomponentit valmistetaan prosessiturvallisissa järjestelmissä. Tämän lisäksi valmistusprosessin pitää olla mahdollisimman tehokas ja hellävarainen.

Modernit elintarviketeollisuuden laitteistot suojaavat sekä tuotetta että käyttöhenkilöstöäEnd-of-the-line-sekoitin osana ruoantuotannon laitteistoa

Modernit elintarviketeollisuuden sekoituslaitteistot on valmistettu kaasu- ja pölytiiviisti. Tämä suojaa seoksia ympäristövaikutuksilta. Samalla suojellaan lisäksi käyttöhenkilöstöä. Koska pölyämistä ei ilmene, laitteisto pysyy puhtaana ja sen hoitaminen on kätevää. Tässä esitellyt end-of-the-line-sekoituslaitteiston sekoittimet tuottavat parhaita sekoitelaatuja minimaalisella energiansyötöllä ja lyhyillä sekoitusajoilla. Näin varmistetaan, että raaka-aineiden hiukkasrakenne säilyy. Tavoite ”ruiskutuksesta pakkaukseen muutamassa vaiheessa” saavutetaan näin erityisen tehokkaasti.

Edellisessä allekirjoittaneen selostuksessa kuvailtiin sekoitus- ja täyttöteknologiaa, jolla 10–15 m³ seosmäärän suuruisia kuivattuja ravintoaineita rikastetaan vähimmäismäärillä hivenaineita ja vitamiineja. Tällaiset kaksiakseliset suursekoittimet sekoittavat erityisen hellävaraisesti ja nopeasti, ovat käytössä erittäin joustavia ja helppoja puhdistaa, ja niiden etuna on, että suurerää kohden vaaditaan vain yksi näytteen analysointi ja palautus. Sekoituksen ja täytön prosessivaiheet ovat kuitenkin erillisiä. Myyntivalmis tuote kuljetetaan säiliössä, bigbagissä tai keruuastiassa pakkauskoneelle.

End-of-the-line-sekoitin osana ruoantuotannon laitteistoa

End-of-the-line-sekoitinlaitteella tämä on täysin toisin: kaikki työstölaitteet järjestetään allekkain. Valmis sekoite virtaa sekoittimesta keruuastian ja pakkauskoneen kautta suoraan loppukäyttäjän pakkaukseen. End-of-the-line-laitteita käytetään yleensä yhdelle tuoteperheelle, kuten esim. allergeeneille, ei-allergeeneille, maitoproteiinittomille, maitoproteiinia sisältäville tai halal- ja kosher-tuotteille. Puhdistustyöt vähenevät merkittävästi, sillä jokaiselle tuotelajille on erillinen tuotantolinja.

Esimerkki end-of-the-line-sekoitinlaitteistosta, jonka eräkoot ovat vaihtelevasti 300–2 000 litraa

Täyttölinjassa on 2 sekoitinta. Jatkuvasti tuotettua tavaraa sekoitetaan sumutustornissa erittäin ja pakataan sitten jälleen jatkuvatoimisesti. Eräkoot ovat yleensä 300–1 200 kg. KoneSlid®-sekoittimet kehitettiin erityisesti tähän tehtävään. Sekoittaminen ja tyhjentäminen kestävät korkeintaan 120–180 sekuntia.

KoneSlid®-sekoitin saavuttaa alhaisella kierrostaajuudella ihanteellisia sekoituslaatuja. Esisekoitteita ei useinkaan tarvita. Tämän lisäksi sekoitustoimenpide on erityisen hellävarainen. Käytännön kenttäkokemus osoittaa, että herkimmät agglomeraatit saadaan miltei ilman hienettä sumutustornikuivauksessa, leijukerrosrakeistuksessa tai tyhjiöpakastekuivauksessa.

KoneSlid®-sekoitin voidaan valmistaa tarvittaessa myös tyhjiökestävästi. Näin sekoitustoimenpiteen aikana ilman happi voidaan poistaa jauhesekoitteen kuohkeudesta. Tämä tehdään luomalla tyhjiö. Kylläisyys seuraa syöttämällä typpeä tai hiilidioksidia. Tyhjennys tapahtuu ilman seoksen purkamista muutamassa sekunnissa. Valumakykyiset valmisteet virtaavat yleensä jäämättömästi pois, joten ristisaastumiset eivät ole mahdollista.

KoneSlid®-sekoitin tyhjenee muutaman sekunnin sisällä. Valumakykyiset valmisteet virtaavat yleensä jäämättömästi pois.

KoneSlid®-sekoitin tyhjenee muutaman sekunnin sisällä.
Valumakykyiset valmisteet virtaavat yleensä jäämättömästi pois.  

KoneSlid®-sekoitinperiaate työskentelee täyttöasteesta riippumatta. Täyttöaste voi vaihdella 10–100 %:n välillä.KoneSlid®-sekoitinperiaate työskentelee täyttöasteesta riippumatta. Täyttöaste voi vaihdella 10–100 %:n välillä.

 

Täyttöasteet voivat vaihdella n. 10–100 %:n välillä. Pölyräjähtävän valmisteen kohdalla saatavilla on tyyppitarkastustesti Ex II 1D (vyöhykkeelle 20). Valinnaisesti sekoitin voidaan valmistaa jopa paineiskukestävänä tai painekestävänä.

Suuret tarkastusovet mahdollistavat helpon pääsyn käsikäyttöiseen kuivapuhdistukseen. Ovet on valmistettu CleverCut®-menetelmällä. Uraan sijoitettu O-rengastiiviste tiivistää erittäin lähelle tuotetta ja käytännössä ilman kuolleita alueita. Rakenne on pysyvästi kaasutiivis, pölytiivis ja vesitiivis. Tarkastusovien avaaminen tapahtuu käsikäyttöisesti KwickKlamp®-lukoilla. Sähkömekaaniset turvalukitukset mahdollistavat tarkastusovien avaamisen vasta sitten, kun laitteisto on kytketty irti teholähteestä.

amixon®:in sekoittimet jatkuvassa tuotannossa

Jatkuvatoiminen sekoittaminen on kolmas menettelytapa, kun tarkoituksena on valmistaa dehydroituja ravintoaineita ja erityisesti puolivalmisteita suurissa määrissä ja pidemmän aikaa. Se tarjoaa erityisiä etuja.

amixon®-jatkuvatoimiset sekoittimet pystyvät suoriutumaan tästä tehtävästä erinomaisesti käyttämällä jatkuvatoimisen astian virtauksen periaatetta. Kaikki reseptiin kuuluvat komponentit annostellaan gravimetrisesti. Valmista sekoitetta poistetaan jatkuvasti.

Erityisesti seuraava ominaisuus on erikoisuus: kun käynnistetään tavallinen jatkuvakäyttöinen sekoitin, ei ensimmäinen tuotevirta yleensä vastaa reseptiä, sillä laitteiston käynnistyksen jälkeen on yksittäisten annostelijoiden syöttömäärät sovitettava toisiinsa. Tässä kuvattu amixon®:in jatkuvatoiminen sekoitin on kuitenkin samalla myös tarkkuuseräsekoitin, joten annostelijoiden sovitusvaiheet voidaan korjata sataprosenttisesti. Tuotantoa käynnistettäessä toimitaan seuraavasti:

Sekoittimen poistoventtiili on suljettu. Kaikki gravimetrisesti työskentelevät annostelijat käynnistetään samanaikaisesti alhaisella massavirralla ja ne värähtelevät automaattisesti keskenään oikein. Sekoittimen täyttöaste kasvaa jatkuvasti käynnistäen sekoituksen, kun puolet täyttöasteesta on saavutettu. Annostelijoiden keskinäinen värähtelytapahtuma päättyy, kun sekoitin on täytetty suurin piirtein puoleenväliin. Poistoventtiili aukeaa hitaasti sen jälkeen, kun täyttöaste on n. 80 % hyötytilavuudesta. Tämä pidetään tasaisena. Annosteluvirtoja kasvatetaan jatkuvasti tasaten maksimaaliseen massavirtaan saakka. Tuotantojakson lopussa menetellään seuraavasti: kaikki annostelijat hidastavat peräjälkeen massavirran ja kytkeytyvät sitten samanaikaisesti pois päältä sekä sulkeutuvat. Sekoitin tyhjenee keskeytyksettä loppuun saakka. Valumakykyiset tuotteet virtaavat jäämättömästi pois.

Näin jokaisesta grammasta käytettyjä komponentteja tehdään myyntikelpoista tavaraa. Tässä kuvattu jatkuvatoiminen sekoitin työskentelee virtaavan astian periaatteella. Näin käytettävissä on laaja viiveajon jakauma. Sekoitin pystyy kompensoimaan pienempiä lyhytaikaisesti ilmeneviä annosteluheilahduksia ja tyhjentämään valumakykyisiä valmisteita miltei jäämättömästi. Suuret CleverCut®-tarkastusovet mahdollistavat ergonomisen huollon ja puhdistuksen.

Edut käyttäjälle:

  • Sekoitusprosessi on myös tässä laitteessa erityisen hellävarainen, ja keskimääräinen viipymisaika voidaan valita täyttöasteen perusteella laaja-alaisesti. Tuotehävikkiä ei ilmene tuotannon alussa eikä lopussa.
  • Samaa sekoitinta voidaan käyttää tarkkuuseräsekoittimena noin 15–100 % hyötytilavuudella, esimerkiksi esisekoitteiden sekoittamiseksi.
  • SinConvex®-sekoitusosa tyhjentää jäämät erittäin tehokkaasti.
  • Erityisen joustava käytettävyys
  • Korkeimmat hygieniastandardit ja useita suuria CleverCut®-tarkastusovia
  • Sopii ihanteellisesti asennettavaksi jatkuvan tuotannon laitteen, kuten suihketornin, jälkeen. Haluttaessa toimitetaan tyyppitarkastustesti Ex II 1D (vyöhykkeelle 20).

amixon®- jatkuvakäyttöinen sekoitin

amixon®- jatkuvakäyttöinen sekoitin, jossa on neljä gravimetrisesti toimivaa annostelujärjestelmää. Sekoitin on asemoitu voima-anturien varaan. Täyttö- ja poistosuuttimet on varustettu joustavilla manseteilla. Sekoittimen sulkuventtiiliä ohjataan siten, että sekoittimen täyttöaste pysyy tasaisena. Tätä tarkkuussekoitinta voidaan käyttää myös eräsekoittimena.