Skip to main content

Oikea sekoitus terveydelle ja suorituskyvyn lisäämiseen

Sekoitusprosessin merkitys ravintolisien tuotannossa

C, B tai Mg – oikea sekoitus mahdollistaa hyvän olon

Monille tuttua – aamupalalla nautittu poretabletti, joka käynnistää päivän hyvin.Ravintolisiä on nykyisin saatavilla useissa eri muodoissa. Yhä useammat ihmiset luottavat niiden terveysvaikutuksiin ja jossain määrin suorituskykyä lisäävään vaikutukseen.Elintarvikkeiden ja lääkkeiden välimaastoon sijoittuvien jauheiden, tablettien, öljyjen ja kapseleiden valmistus on erittäin haastavaa.

Vuonna 2018 [1] ravintolisiin kulutettiin Saksassa Saksan elintarvikejärjestön (Lebensmittelverband Deutschland e.V) mukaan 1,439 miljardia euroa. Tämä vastaa 225 miljoonaa pakkausta. Tilastollisesti se tarkoittaa henkilöä kohti lähes kolmea pakkausta vuodessa. Eniten ostetaan C-vitamiinia ja monivitamiineja ja kivennäisaineista magnesiumia ja kalsiumia.

Statistan luvut vuodelta 2019 ovat hieman erilaisia, mutta kasvua on silti selvästi havaittavissa: Kuluttajat ostivat 75 miljoonaa yksikköä (+3 miljoonaa vuoteen 2018 verrattuna) vitamiineja ja kivennäisaineita yhteensä 1,1 miljardilla eurolla (+240 milj. euroa). Myös Statistan selvityksissä magnesium on etusijalla. B-vitamiinituotteiden suosio kasvaa. Magnesiumin lisäksi myös C-vitamiinivalmisteet ovat tärkeä tuottotekijä. Yli kaksi kolmasosaa Saksan väestöstä on jo joskus syönyt ravintolisiä tai voi kuvitella ottavansa niitä vastaisuudessa.

Syynä tähän suuntaukseen on moderni yhteiskunta, jossa on jo vuosia pidetty tärkeänä seuraavaa seikkaa, joka usein välitetään jopa seuraavalle sukupolvelle: Tunnustusta saa se, joka suoriutuu mitattavasti hyvin. Ja se, joka kohtaa kaikki uudet haasteet helposti hymy huulillaan ja ”Minä selviydyn siitä. – Yes, we can.” -periaatteella. Tämä alkaa jo koulussa eikä se pääty aktiivisen työelämän päätyttyäkään. Sillä myös ”parhaassa iässä” olevat ihmiset haluat ennen kaikkea yhtä: pysyä hyväkuntoisina ja terveinä.

Henkisen ja urheilullisen aktiivisuuden jatkuva säilyttäminen on kuitenkin mahdollista vain henkilölle, joka ennaltaehkäisee ravitsemuksen puutostiloja ja pystyy vastustamaan taudinaiheuttajia. Hyvä terveys on onnellisuuden ja tyytyväisyyden perusta. Se tulee erityisen selvästi esille meneillään olevassa pandemiassa.

YouGov-markkinatutkimusyrityksen tekemässä kyselyssä, johon osallistui enemmän kuin 1 000 yli 18-vuotiasta ihmistä, 61 prosenttia kyselyyn vastanneista haluaisi edistää yleistä terveydentilaansa, 36 prosenttia ehkäistä vilustumisia, 39 optimoida elimistön toimintaa ja 33 prosenttia parantaa fyysistä kuntoa.“ [2]

Myös terve keho tarvitsee jatkuvaan tehokkuuteen enemmän polttoainetta. Tasapainoinen ruokavalio on tavallisesti riittävä, mutta se ei aina toteudu – ja sen vuoksi yhä useammat ihmiset ottavat lisäksi ravintolisiä poretabletteina, liukoisina jauheina, tikkuina, tabletteina tai kapseleina.

Ravintotrendit lisäävät liikevaihtoa

Ruokavalio-avainsana on myös yksi lisäsyy ravintolisien suosion kasvamiseen. Yhteiskuntamme ei pelkästään ole moninainen, vaan se myös ravitsee itseään siten. ”Kaikkiruokainen” on vain yksi useista ruokavalioiden muodoista: Ratkaisu ryhtyä fleksaajaksi, kasvissyöjäksi, vegaaniksi jne. on tavallisesti täysin tietoinen päätös. Vuonna 2020 Saksassa oli jo 1,13 miljoonaa vegaania – suuntaus jatkaa edelleenkin kasvamistaan. Tietoisen päätöksen ruokavaliostaan tekevä ihminen tavallisesti myös huolehtii yhtä tietoisesti puuttuvien vitamiinien ja elintärkeiden aineiden saamisesta – ravintolisinä.

Yksi ihmisen optimoinnin erityinen muoto on keho- tai biohakkerointi. Sillä ei aina tarkoiteta invasiivisia menetelmiä. Kehohakkerit toimittavat usein kehoonsa tarkoituksellisesti aineita, joiden positiivisesta vaikutuksesta omaan suoritustehoonsa he ovat vakuuttuneita: pää on selkeämpi, ajattelu nopeampaa, keskustelu poreilevampaa ja reaktiokyky urheillessa vikkelämpää. He tekevät kaikkensa suorituskyvyn lisäämiseksi!

Kuluttajien ravintolisien tehokkuudelle asettamat vaatimukset ovat sen vuoksi myös korkeita. Antomuodon on oltava vaivaton, ottamisen nopeaa, helppoa ja mahdollista kaikkialla. Yhdistelmävalmisteet ovat kysyttyjä ja tuotteiden säilyvyys on tärkeää. Sen vuoksi tiettyjä vaikuttavia ainesosia on joskus välttämätöntä päällystää, ennen kuin ne sekoitetaan muiden jauheiden kanssa. Valmisteiden on myös maistuttava hyvälle. Vaikuttavan aineen jakautumisen on säilyttävä aina yhtä tarkkana olipa kyseessä suurpakkaus, tabletti tai pussi.

Tiukat säännökset lääkkeen rajamaastossa

NemV-asetuksen (Nahrungsergänzungsmittelverordnung; ravintolisiä koskeva asetus) § 1 määrittelee ravintolisät elintarvikkeiksi, jotka

  1. on tarkoitettu täydentämään tavallista ruokavaliota (käyttötarkoitus)
  2. ovat tiiviste ravinteista tai muista aineista, joilla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus joko yksinään tai yhdistelmänä (koostumus) ja
  3. pidetään kaupan annosmuodossa, erityisesti kapseleina, pastilleina, tabletteina, pillereinä ja muissa vastaavanlaisissa muodoissa, jauhepusseina, nesteampulleina, tippapulloina sekä muissa vastaavanlaisissa muodoissa olevina nestemäisinä tai jauhemaisina valmisteina, jotka on tarkoitus nauttia pieninä mitta-annoksina (antomuoto).

Ravintolisät ovat siis elintarvikkeita, joiden tarkoituksena on täydentää tavallista ruokavaliota vitamiineilla, kivennäisaineilla tai muilla aineilla kuten esimerkiksi aminohapoilla, ravintokuiduilla tai toissijaisilla kasviaineilla. Ne sisältävät ravitsemuksellisesti tehokkaita ravinteita tiivistetyssä muodossa ja annosteltuna määränä.

Rajanveto lääkkeisiin ei aina ole helppoa. Ravintolisillä ei saa olla farmakologisia ominaisuuksia, joita lääkelain (Arzneimittelgesetz, AMG) § 2 lääkkeiden määritelmä edellyttää, eivätkä ne saa välittää kuluttajalle sellaista vaikutelmaa.

Myös ero tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuihin elintarvikkeisiin voi joskus olla vaikeaa. Elintarvikelainsäädännön (Basis-VO) artiklan 2 ”elintarvikkeet”-käsitteen määritelmän mukaisesti elintarvikkeita ovat kaikki aineet tai valmisteet, jotka on tarkoitettu osaksi ruokavaliota, kun taas ravintolisien tarkoitus on täydentää tavanomaista ruokavaliota.

Lääkedirektiivien mukainen tuotanto

Vaatimukset tuotantoteknologialle, jonka avulla ravintolisät valmistetaan kuluttajalle helposti nautittavaan muotoon, vastaavat elintarvikkeiden ja lääkkeiden tuotannolle asetettuja vaatimuksia ja GMP/FDA-säännösten mukaisia, asiaankuuluvia teknisiä periaatteita.

Koska markkinoille tulee koko ajan lisää uusia ravintolisien pakkausmuotoja ja ainesosia, useat valmistajat käyttäjät sopimusvalmistajien palveluita. Sopimusvalmistajat tuntevat erittäin tarkasti tuotannolle asetetut korkeat vaatimukset ja pystyvät valmistamaan tuotteita, joiden laatu on erinomainen ja tasainen.

Ravintolisien valmistajat hyödyntävät joustavuutta sopimusvalmistajien tuotannossa ja sopimusvalmistajien valmiutta kohdata uusia haasteita. Erilaiset antomuodot vaativat erilaisia, osittain erikoistuneita ja suuria investointeja vaativia valmistus- ja pakkausmenetelmiä.

Jos myyntimäärät saavuttavat tietyn määrän, esimerkiksi Herbalife Nutrition, joka valmistaa noin 65 % omista ravintolisistään itse, ottaa tuotannon omaan yritykseensä ja kehittää yrityksen sisällä tietotaitoa ja prosessitietämystä.

Tiukasti valvottu korkea laatu

Koska tuotteiden on lääketeollisuuden tuotteiden tavoin oltava sataprosenttisesti jäljitettävissä, laadunvarmistus alkaa tavallisesti jo ainesosien saapuessa. Useat valmistajat, ja niin myös Herbalife Nutrition ja Nutrichem-yritys, valvovat laatua tuotantoprosessin eri alueilla. Painopisteenä ovat sekoittimen täyttö, sekoitusvaihe näytteenotto mukaan luettuna ja tarkasti toistettavissa olevat sekoitussuhteet pakkausten rutiiniluonteiseen tarkastukseen ja tarkkaan puhdistusanalyysiin saakka, joka suoritetaan koko prosessin aikana kaikille tuotteen kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille.

Nutrichem-yritys valmistaa ravintolisiä hivenaineita, vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävinä jauhemaisina tuotteina, jotka kuluttaja voi sekoittaa veteen ja nauttia juomana. Yritys valmistaa tuotteet sataprosenttisesti itse.

”Tuotteittemme laatu tutkitaan useamman vaiheen sisältävällä valvontamenettelyllä, joka koostuu kemiallisista, fysikaalisista ja mikrobiologisista menetelmistä. Säännölliset sisäiset ja ulkoiset tarkastukset sekä henkilöstön jatkuva kouluttaminen auttavat meitä saavuttamaan ja pitämään yllä mahdollisimman korkean tuotteiden laadun”, kertoo Alexander Voitl, Nutrichem Diät + Pharma GmbH -yrityksen Opex Manager -johtaja erityisistä haasteista.

Erityisesti jauhemaisten tuotteiden homogeenisuuden ja siten erinomaisen laadun perustaa ei luoda sen vuoksi ainoastaan Nutrichem-yrityksessä ensimmäisessä vaiheessa vakaan ja toistettavissa olevan sekoitusprosessin kautta. Toistettavissa oleva ja homogeeninen sekoitus vaikuttaa positiivisesti prosessissa myös myöhemmin, koska tehokkuus pakkauslinjalla lisääntyy tasaisen tuotevirran ansiosta.

Täsmällisyys ja kustannusedut suurissa erissä

Ravintolisien tuotannossa sekoittimille asetetaan sekoituksen saavutettavissa olevan homogeenisuuden suhteen erittäin suuria vaatimuksia.

Sekoituksen laadulle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi voidaan käyttää vain niin kutsuttuja tarkkuussekoittimia. Tarkkuussekoittimet koostuvat kiinteästä sekoituskammiosta ja liikkuvista sekoitusosista. Niiden on saatava aikaan materiaalien virtaaminen koko kammiossa satunnaissekoituksen aikaansaamiseksi. Siten saavutetaan teknisesti ihanteellinen sekoitteiden laatu, jota ei käytännössä enää ole mahdollista parantaa. Sen lisäksi sekoittimen on ravintolisien tuotannossa toimittava nopeasti, mutta sekoitin ei kuitenkaan saa muuttaa raaka-aineiden hiukkasten muotoa eikä kokoa. Nämä vaatimukset rajoittavat kyseeseen tulevien sekoitusjärjestelmien tarjontaa huomattavasti, ja pystyrakenne on osoittautunut erityisen soveltuvaksi ratkaisuksi.

Tämän rakenteen (ks. laatikko) sekoitusvaikutuksen erinomainen tehokkuus käy ilmeiseksi, kun tuotteisiin on tablettipuristimissa tehtävää jatkotyöstöä varten sekoitettava hyvin pieniä määriä niin kutsuttuja paakkuuntumisenestoaineita. Nämä ainesosat ovat erityisen kevyitä, paakkuuntuvia ja hyvin hankalasti jakautuvia. Ne menettävät varsinaisen paakkuuntumisen estävän vaikutuksensa kuitenkin hyvin nopeasti heti, kun ne altistuvat paine- tai leikkautumisrasitukselle. amixon-sekoitin hallitsee myös isoja valmistuseriä sekoitettaessa pienten määrien sekoittamisen siten, että ne säilyttävät täyden tehonsa ja jakautuvat ihanteellisesti.

Suurilla valmistuserillä on ravintolisien valmistajille useita etuja. Yksittäisten materiaalien valmisteluun ja punnitsemiseen kuluva aika lyhentyy merkittävästi. Sekoituksen loputtua riittää yhden näytteen ottaminen ja analysointi. Isot tuotantoerät voivat mahdollistaa usein tuhansien eurojen säästöt.

HM 7000

Kuvassa oleva tarkkuussekoitin voi sekoittaa sekoite-eriä 7 m³:n määrään saakka. Tuloksena on ideaalinen satunnaissekoitus, ja on kiinnostavaa, että sitä ei ole mahdollista enää parantaa – riippumatta siitä, onko täyttötaso vain 800 tai 2 000 litraa vai hyödynnetäänkö 7 000 litran nimellistäyttö kokonaisuudessaan.

Alexander Voitl lisää sekoittimille asetettavien vaatimusten luetteloon vielä yhden tärkeän seikan: ”Muutamat ainesosista ovat erittäin herkkiä, minkä vuoksi sekoitusvaiheen alhainen lämpötilan kehittyminen on meille hyvin tärkeää.”

Useissa sovelluksissa – myös suurien erien kohdalla – amixon pystyi todistamaan, että energian syöttö on jokaisella kerralla miniminaalista. Tuotteessa ei ole rekisteröitävissä lämmön syntymistä eikä merkittävästi suurentuneita pölyosuuksia muodostu.

Jälkimmäinen on erityisen tärkeää kuluttajalle, joka odottaa valmiilta tuotteelta hyvää liukoisuutta ja dispergoituvuutta. Sillä on merkitystä myös, kun suurtehopakkauskoneet täyttävät annospusseja ja pusseja.

Lämpötilan säilymisellä tasaisena sekoitusvaiheen aikana on tärkeä merkitys ravintolisän varastointikestävyydelle maailmanlaajuisessa jakeluprosessissa. Jos sekoitteet pakattaisiin lämpiminä, voisivat ne paakkuuntua ja mikrokondensaatio voi värjätä ne tahattomasti.

Tuotteen stabiilisuuden säilyttämisellä on sen vuoksi laatusyistä suuri merkitys valmistajalle. Herbalife Nutrition -yhtiöllä esimerkiksi on oma työryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia tuotteen stabiilisuudesta ravintolisien erilaisissa ilmastollisissa käyttö- ja kuljetusolosuhteissa. Uusien valmisteiden ja pakkausten soveltuvuus testataan ennen tuotantoon ottamista erityisillä ilmastokammiotesteillä.

Puhdistuksen taitavuus määrää joustavuuden tason

Reseptien usein tapahtuvan vaihtamisen ja lääkkeiden valmistukselle asetettujen tiukkojen määräysten vuoksi ravintolisien valmistukseen käytettävän sekoittimen validoinnin tulisi olla mahdollista lyhyessä ajassa ja puhdistamisen helppoa.

Alexander Voitl selvittää sekoittimen valinnan näkökohtia käytännössä: ”Ennen kuin otamme sekoittimen käyttöön, sen on selviydyttävä menestyksekkäästi ja varmasti hyväksyntä- ja validointitoimista. Tilaa säästävät, kaksiakseliset amixon-pystysekoittimet ovat selviytyneet kaikista näistä testeistä kunnialla.”

Hyväksynnän puitteissa varmistetaan sekoittimen asennus ja toiminta. Validointia varten on sen lisäksi tarkistettava sekoitus- ja puhdistusprosessien yhteensopivuus määrättyjen spesifikaatioiden kanssa. Jos sekoitin ei selviydy hyväksynnästä, sitä ei voi määräysten vuoksi ottaa käyttöön tuotannossa.

Tarkkuussekoittimen märkäpuhdistusta varten sekoituskammioon esimerkiksi upotetaan pyöriviä pesupäitä ylhäältä ja sivuilta. Sekoitusosat pyörivät samalla ja mahdollistavat kaikkien tuotteen kanssa kosketuksiin tulevien pintojen tulvakastelun joka puolelta. Pesuveden ulostuloaukko on sekoittimen pohjassa matalimmassa kohdassa.

Koska ruostumattoman teräksen lämpökapasiteetti on vain yksitoista prosenttia veden lämpökapasiteetista, sekoitin lämpenee hyvin nopeasti, kun se puhdistetaan lämpimällä pesuvedellä. Laite on sen vuoksi nopeammin kuiva. Puhdistuksessa voidaan tavallisesti luopua pesevien ainesosien käytöstä.

Vain kun on käsitelty erittäin intensiivisiä värejä tai aromeja, voidaan joutua toteuttamaan useampivaiheinen märkäpuhdistus. Se koostuu esikastelusta, vaahdottamisesta ja kirkashuuhtelusta. Samoin on toimittava, kun nesteitä on sekoitettava mikrohienosti jauheeseen ja sen seurauksena muodostuneet tahattomat kiinni tarttuneet kohdat on poistettava. Hyvin organisoituna pesu ja kuivaus kestää yhden tunnin.

Muutamat ravintoaineiden käsittelyn alan yritykset suorittavat kuivapuhdistuksen siten, että siinä sekoitetaan yksi tai kaksi pesuerää. Tällaiset pesuerät pakataan asianmukaisesti, jotta niitä voidaan myöhemmin sopivan koostumuksen yhteydessä käyttää uudelleen arvokkaana materiaalina.

Tämä osoittaa, miten arvokkaita yksittäiset sekoitteet voivat olla ravintolisissä. Sen vuoksi on vielä yksi valmistusprosessin kannalta tärkeä sekoittimen ominaisuus – jäämien tyhjennysaste. amixon-pystysekoittimessa 7 000 litraa sekoitetta voidaan tyhjentää siten, että sitä jää jäljelle vain 0,5 litraa – se vastaa 0,007 prosenttia.

Miksi 0,007 prosentilla on merkitystä? Koska jokainen gramma, jonka sekoitin tyhjentää, voidaan myydä eikä sitä tarvitse hävittää. Mitä vähemmän sekoittimeen jää jäämiä, sitä helpompi ja nopeampi on puhdistusprosessi, sitä vähäisempää on mahdollinen kontaminaatio ja sitä korkeampi on erien tasaisuus.

Hyvän prosessitehokkuuden kannalta tärkeitä ovat juuri pienet vakiot, jotka lopulta vaikuttavat ravintolisien valmistuksen kustannuksiin. Jos varustelu- ja puhdistusajat siis ovat selkeästi suunniteltavia ja lyhyitä ja hylättävät tuotemäärät pieniä, sillä on merkitystä ravintolisien valmistajille.

Tausta/tietoruutu

Miten pystysekoitin toimii?

Kaksi pystysuoraan sijoitettua kierteistä sekoitusosaa pyörivät samaan suuntaan ja niiden sulkupinnat muodostavat pyöriessään sekoituskammion. Koostumukseen osallistuvat komponentit kaadetaan tai imetään sekoituskammioon ylhäältä. Noin 50–60 kierroksen jälkeen ihanteellinen sekoite on käytettävissä. Se vastaa sekoitusosien pyörimistaajuudesta riippuen noin 2 - 5 minuutin sekoitusaikaa. Sitten avautuu ilman kuollutta tilaa sulkeva pohjaventtiili ja sekoitus poistetaan erottamatta.

kolmiulotteiseksi uudelleen jakamiseksi

Tässä muodostuvaa työntövirtausta nimitetään ”kolmiulotteiseksi uudelleen jakamiseksi”. Sekoitusosat syöttävät materiaalit ylöspäin ja antavat niiden virrata painovoiman vaikutuksesta keskelle sekoitusosien akselia myöten alaspäin. Samanaikaisesti sekoitteet virtaavat säteittäin sekoitusosien varsien vaikutuksesta.

_________________________________________________________________________

[1]  BLL AK NEM ravintolisät Saksassa: kokonaismarkkinat 2018

[2]  Vitamiinien ja kivennäisaineiden markkinat Saksassa 2019, Statista