Skip to main content

Vertikal tvåaxlad blandare HM

Högsta blandningskvalitet, extremt skonsam och mycket korta blandningstider för torrt, fuktigt och trögflytande gods.

Den vertikala tvåaxlade blandaren ger en mycket skonsam och jämn blandning inom kort tid. Två blandningsverktyg roterar åt samma håll och skapar i periferin en uppåtgående rörelse i blandningsgodset och ett nedåtgående flöde i centrum. Blandaren kan först intensivt bryta upp agglomerat och även homogenisera på ett extremt skonsamt sätt.

Detta realiserar den tekniskt ideala blandningskvaliteten, oberoende av

 • fyllnadsnivån (10 till 100 % av nyttovolymen)
 • blandningsverktygets rotationshastighet
 • komponenternas egenskaper (t.ex. olika volymvikter, partikelstorlekar eller flödesegenskaper)

Andra egenskaper för den tvåaxlade blandaren

 • For torra, fuktiga och suspenderade material
 • Skärande rotorer kan accelerera blandningsprocessen och hjälpa till att bryta upp agglomerat
 • Blandningsverktygets lager och drivning finns endast på ovansidan
 • Blandaren kan användas som steriliseringsblandare och som reaktorer
 • Tömning utan rest är möjligt tack vare den SinConvex® och ComDisc®-teknologin
 • amixon® tvåaxlade blandare uppfyller EHEDG-kraven och kan framställas i överensstämmelse med följande certifikat:
  • 3a-Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

Ideal blandningskvalitet och utmärkt skonsamhet mot partiklarna garanteras i amixon®- dubbelaxlade blandare genom att godset flyttas i tre dimensioner. Blandningskammaren består av två sammanfogade cylindrar. I deras centrum roterar två helix-blandningsverktyg åt samma håll. Spiralerna har en positiv stigning. Skruvbandens bredd gör att 20 % av det totala blandningsgodset redan har transporterats runt efter ett varv på blandningsverktyget. 

Den skonsamma transporten av blandningsgodset utförs av blandningsverktyget, det nedåtgående flödet är en naturlig följd av tyngdkraftens påverkan. I gränsområdet mellan dessa sker platsbyten inom partikelsystemet. På grund av den totala genomblandningen utan döda utrymmen uppnås en tekniskt ideal blandningskvalitet, som praktiskt inte kan göras bättre, efter cirka 30 till 90 rotationer av blandningsverktyget. 

Den här pågående blandningsprocessen kan beskrivas som ”distributiv blandning”. Blandningsprocessen är särskilt skonsam och energieffektiv.

Efter avslutad blandning (ca 1 till 4 minuter) öppnas en bottenlucka utan dött utrymme och blandningsgodset strömmar nedåt igenom blandarens utmatningsrör. Denna utmatningsprocess utesluter separationer och volymflödets mått bestäms av bottenluckans storlek. 

Det ytterst massiva blandningsverktyget har sitt lager och sin drivning endast på ovansidan. En delbar PTFE-läpptätning mot blandaraxeln garanterar en damm- och kontaminationsfri drift - även om systemtrycket inne i blandningskammaren skulle variera. Bekväm tillgänglighet och insyn i blandningskammaren skapar amixon® genom de stora inspektionsluckorna. 

En manuell torr-rengöring kan då genomföras snabbt och säker. Inspektionsluckan är utförd enligt CleverCut®-processen. Den i spåret infogade O-ringspackning ger en gas- och dammtät tätning nära produkten. Luckans tätning är även lämpad för den automatiska våtrengöringen med WaterDragon®-systemet eftersom den tätar utan dött utrymme.

Kontakta oss

Tekemas AB
Peter Gustafsson
Varlabergsvägen 16F
43439 Kungsbacka
Sverige
Tel. +46 70 961 6081
E-post pg@tekemas.com
Internet www.tekemas.dk

 

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tel.: +49 5251 688 888 0
E-post: sales@amixon.com