Skip to main content

Konisk enaxlad blandare AM

En utmärkande egenskap för amixon® koniska enaxlade blandaren är dess höga grad av resttömning. Utöver det kan blandarna redan användas vid en fyllnadsnivå på endast 5 %. Blandningsverktyget flyttar godset i tre dimensioner, det skruvas upp i periferin och strömmar nedåt i centrum. Tryckfasta, dubbelmantlade modeller används som vakuum blandtorkare och -reaktorer.

De uppfyller EHEDG-kraven och kan framställas i överensstämmelse med följande certifikat:

  • 3-A Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

 

Ytterligare funktioner hos en konisk enaxlad blandare:

  • Hög blandningskvalitet
  • Användbar för torra, fuktiga och suspenderade material samt för krämer och degar
  • Kan på begäran även framställas som sterilblandare och reaktor.
  • Skärande rotorer kan accelerera blandningsprocessen och hjälpa till att bryta upp agglomerat
  • Blandningsverktygets lager och drivning finns endast på ovansidan.

amixon®-koniska blandare har skapat en intressant trend; speciellt där det handlar om hygieninen under tillredningen av kryddblandningar, aromer, pulversoppor eller olika tillsatser till livsmedel.

Ideal blandningskvalitet med varierande fyllnadsnivåer mellan 5-100%, särskild hög resttömning på upptill 99,99% och exemplariska inspektionsmöjligheter genom CleverCut®-revisionsluckor är de avgörande faktorerna för deras succé.

amixon®-blandare följer EHEDG och FDA-regelverk och uppfyller även de högsta förväntningarna för hygienisk tillverkning av specialmat, barnmat och läkemedel. Utöver det uppfyller de alla krav enligt GMP-standard.

Blandningskammaren är utformad som en upprätt stående kon med en cylinder på ovansidan. I blandningskammarens mitt roterar det SinConvex® – blandningsverktyget och skapar en total genomblandning av godset. Blandningsverktyget tar blandgodset i blandningskammarens periferi och för det uppåt. När det har kommit längst upp rinner blandgodset i behållarens mitt nedåt. Torra, fuktiga och suspenderade material blandas, oberoende av varierande partikelstorlek, volymvikten och flödesegenskaper, idealt i ett klassiskt skjutflöde med låg rotationsfrekvens. På grund av den totala genomblandningen utan döda utrymmen uppnås en tekniskt ideal blandningskvalitet, som praktiskt inte kan göras bättre, efter cirka 70 till 200 rotationer av blandningsverket.

På grund av den koniska utformningen, tappas solida material utan segregering när blandningsverktygen roterar långsamt, fritt flytande varor tappas praktiskt utan rester.

Kontakta oss

Tekemas AB
Peter Gustafsson
Varlabergsvägen 16F
43439 Kungsbacka
Sverige
Tel. +46 70 961 6081
E-post pg@tekemas.com
Internet www.tekemas.dk

 

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tel.: +49 5251 688 888 0
E-post: sales@amixon.com