Skip to main content

Den rätta blandningen för hälsa och högre prestation

Blandningsprocessens roll under produktionen av kosttillskott

C, B och Mg – den rätta blandningen känns bra

Det kommer man ihåg - brustabletten till frukosten för en bra start på dagen. Av kosttillskott finns just nu många olika varianter på marknaden och fler och fler människor litar på deras hjälp för att bevara hälsan och för det där lilla extra av prestation. De är hör hemma mellan livsmedel och läkemedel och produktionen av dessa pulver, tabletter, oljor och kapslar är ytterst krävande.

Under 2018 [1], köpte konsumenterna i Tyskland kosttillskott för 1,439 miljarder Euro rapporterar Lebensmittelverband Deutschland e.V. Det är 225 milj. förpackningar. Rent statistiskt betyder det tre förpackningar per person och år. Till de vanligaste köpen hör vitamin C samt multivitamin-preparat och mineralämnen magnesium och kalcium.

Lite annorlunda siffror men ändå en betydande tillväxt rapporterar Statista för 2019: 75 milj. enheter (+3 milj. jämfört med 2018) av vitaminer och mineralämnen köpte konsumenterna för totalt 1,1 miljarder Euro (+ 240 milj. Euro). Även hos Statista leder magnesium. Alltmer populära är också vitamin-B-produkter. Utöver magnesium ökar även vitamin-C-preparat omsättningen betydligt. Mer än två tredjedelar av den tyska befolkningen har redan tagit kosttillskott eller kan tänka sig att göra det i framtiden.

Grunden för den trenden finns i det moderna samhället genom det som under åren har förmedlats till oss och som vi ofta även skickar vidare till nästa generation: Uppskattning ges för mätbara prestationer. Och för att bemöta nästa utmaning med ett leende och ett ”det klarar jag – Yes, we can“. Det börjar redan i skolan och slutar inte ens när vi lämnar vårt aktiva yrkesliv. För även de ”Best Ager” vill framför allt bevara sin fysik och sin hälsa.

Men mental och fysisk aktivitet är i längden bara möjlig om man förebygger näringsbrister och har en motståndskraft mot det som sprider sjukdomar. En bra hälsa är grunden för lyckan och belåtenhet. Det visar sig väldigt tydligt i den aktuella pandemin.

”Enligt en enkät av företaget YouGov, som omfattade mer än 1 000 personer över 18 år vill 61 procent av deltagarna främja sin allmänna hälsa, 36 procent vill förebygga en förkylning, 39 procent optimera sina kroppsfunktioner och 33 procent förbättra sin fysiska prestationsförmåga.“ [2]

Men även en frisk kropp behöver mer bränsle för permanent höga prestationer. I normalfall skulle en balanserad kost vara helt tillräcklig, men så är det inte alltid - och därför tillför fler och fler människor kosttillskott som brustabletter, lösliga pulver, sticks, tabletter och kapslar.

Kosttrends ger ökad omsättning

Nyckelordet ”kost” ger också en annan förklaring för tillväxten av kosttillskott. Vårt samhälle är inte bara mångfasetterat, det äter också så. ”Allätaren” är bara ett av många olika sätt att äta: Beslutet att t.ex. äta flexitarisk, vegetarisk eller vegansk fattas oftast mycket medvetet. Redan 2020 fanns 1,13 miljoner veganer i Tyskland - och antalet ökar. Och den som medvetet beslutar sig för ett sätt att äta ger oftast lika medvetet sin kropp de vitaminer och viktiga ämnen den saknar - som kosttillskott.

Ett utpräglat sätt för den mänskliga optimeringen är body- och biohacking: Det handlar inte alltid om invasiva metoder. Bodyhackers tillför sin kropp ofta ämnen som de tror ökar den egna prestationen: klarare i huvudet, snabbare tankar, mer inspirerat tal, snabbare reaktioner i idrotten. Allt för prestationen!

Därför är även konsumenternas krav på kosttillskottens produktegenskaper mycket höga. Administreringen skall vara behändig, det skall vara snabbt, enkelt och möjligt överallt att ta de. Man efterfrågar kombinationspreparat och produkternas hållbarhet är viktig. Därför måste vissa verkningsämnen ibland inneslutas innan de blandas med andra pulver. Utöver det skall smaken vara behaglig. Både i storförpackning, tablett eller portionspåse skall ämnesfördelningen alltid vara den samma.

Strikta regler på gränsen till läkemedel

§ 1 på tyska NemV (kosttillskottsförordningen) definierar kosttillskott som livsmedel,

  1. avsedda att komplettera den allmänna kosten (syftesdefinition),
  2. som utgör ett koncentrat av näringsämnen och övriga ämnen med enskild eller i samverkan näringsspecifik eller fysiologisk verkan (sammansättning) och
  3. som tillhandahålls i doserad form, i synnerhet som kapslar, sugtabletter, tabletter, piller och andra liknande administreringar, pulverpåsar, vätskeampuller, flaskor med droppinsatser och liknande administreringsformer av vätskor och pulver för upptagning av uppmätta små doser (administreringsform).

Kosttillskott är därmed livsmedel som skall komplettera den allmänna kosten med vitaminer, mineralämnen eller andra ämnen som aminosyror, ballastämnen eller sekundära växtämnen. Det innehåller näringsfysiologiskt verksamma näringsämnen i koncentrerad form och doserad mängd.

Gränsen till läkemedel är inte alltid helt tydligt. Kosttillskott får inte ha farmakologiska egenskaper som i definitionen av läkemedel i § 2 av den tyska läkemedelslagen (AMG), eller inför konsumenten ge ett sådant intryck.

Men även att skilja de från vanliga livsmedel kan ibland vara svår. Enligt definitionen av begreppet ”livsmedel” i art. 2 i den tyska Basis-VO handlar det om alla ämnen och produkter som skall vara del av kosthållningen medan kosttillskott är avsedda att komplettera den normala kosthållningen.

Produktion enligt läkemedels-riktlinjer

Kraven på produktionsteknologin som skall tillreda kosttillskotten för konsumentens behagliga intagande, motsvarar de för livsmedels- och läkemedelsproduktionen med tillämpliga tekniska standards enligt GMP/FDA.

Eftersom allt fler förpackningsvarianter och innehållsämnen för kosttillskott trängs på marknaden satsar många leverantörer på att anlita underleverantörer. Dessa är väl förtrogna med de höga kraven på produktionen och klarar av att producera den begärda utmärkta och jämna kvalitet.

Producenter för kosttillskott nyttjar underleverantörernas flexibilitet i produktionen och deras beredskap att ta sig an nya utmaningar. För de många olika administreringssätten kräver olika, ibland specialiserade och investeringskostnadsintensiva produktions- och förpackningsprocesser.

Men när försäljningsvolymen överstiger en viss nivå övertar till exempel Herbalife Nutrition, som producerar cirka 65% av sina kosttillskott i egen regi, produktionen till det egna företaget och utökar internt det befintliga kunskaps- och processkunnande.

Hög kvalitet under strikt övervakning

Eftersom produkter, som inom läkemedelsindustrin, skall vara spårbara till 100 % börjar kvalitetssäkringen som regel redan vid den inkommande produkten. Många leverantörer, som Herbalife Nutrition och företaget Nutrichem, övervakar kvalitet på olika punkter under produktionsprocessen. Fokus ligger på matningen till blandarna, blandningsprocessen och slutligen provtagningen och exakt reproducerbara blandningsförhållanden ända till den rutinmässiga förpackningsinspektion och en exakt rengöringsanalys som under hela processen genomförs på alla produktkontaktytor.

Företaget Nutrichem producerar kosttillskott i form av pulverformade produkter med spårelement, vitaminer och mineralämnen som konsumenten blandar med vatten och intar som dryck. Produktionen sker till 100 % i det egna företaget.

”Våra produkters kvalitet undersöks i kontrollprocesser i flera steg som omfattar kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska processer. Regelbundna interna och externa revisioner samt kontinuerlig utbildning av personalen hjälper oss att uppnå och hålla en hög produktkvalitet”, beskriver Alexander Voitl, Opex manager hos Nutrichem Diät + Pharma GmbH de särskilda utmaningarna.

Grundstenen för homogeniteten och därmed den utmärkta kvalitén av i synnerhet de pulverformade produkterna läggs därför inte bara hos Nutrichem i det första steget genom en stabil och reproducerbar blandningsprocess. Och den reproducerbara och homogena blandningen har en positiv inverkan även senare under processen för förpackningslinjens effektivitet ökar med ett jämt produktflöde.

Precision och kostnadsfördelar genom stora partier

Inom produktionen av kosttillskott läggs därför särskilt höga krav på blandarna beträffande den möjliga homogeniteten av blandningen.

För att uppfylla dessa krav på blandningskvalitet krävs användningen av så kallade precisionsblandare. Precisionsblandare består av ett fast blandningsutrymme och rörliga blandningsverktyg. Dessa skall sprida komponenterna i hela utrymmet för att generera en slumpartad blandning. Då uppnås den tekniskt ideala blandningskvalitet som praktiskt inte kan förbättras mer. Utöver det skall blandarna inom produktionen av kosttillskott arbeta snabbt men får inte förändra råmaterialets partikelform eller -storlek. Dessa krav begränsar tänkbara blandningssystem ytterligare och ett vertikalt byggnadssätt har visat sig som bäst lämpad.

Detta byggnadssättets utmärkt effektiva blandningsverkan (se insticket) visar sig när för den fortsatta bearbetningen i tablettpressar minimala mängder av så kallade Anticaking-skiljemedel skall blandas i. Dessa ämnen är särskilt lätta, klumpar sig och är mycket svåra att sprida. Sin egentliga Anticaking-verkan förlorar de dock mycket snabbt när de utsätts för tryck- eller skärningspåverkan. Att idealt sprida minimala mängder och samtidigt bevara deras fulla verksamhet är en särskild förmåga som amixon-blandare utför säkert även på stora partier.

För producenter av kosttillskott har stora partier många fördelar. Insatsen för tillhandahållandet och vägning en de enskilda komponenterna reduceras betydligt. Vid slutet av blandningstiden räcker det med en provtagning och dess utvärdering. Så kan stora partier ofta spara tusentals kronor.HM7000  Vertikal tvåaxlad blandare HM

Den på bilden visade precisionsblandaren kan blanda partier på upptill 7 m³ blandningsgods. Resultatet är den ideala slumpartade blandningen, som intressant nog inte kan förbättras mer – oberoende om fyllnadsgraden är endast 800 eller 2000 liter eller om den maximala fyllningen på 7000 liter utnyttjas.

Alexander Voitl kompletterar listan på krav på blandare med ytterligare en viktig punkt: ”Vissa av innehållsämnen är mycket känsliga och därför är en minimal uppvärmning under blandningsprocessen mycket viktigt för oss.”

I många tillämpningar – även på stora partier – kunde amixon påvisa att energitillförseln varje gång är minimal. Varken värmemissfärgningar i produkten eller en nämnvärd ökning av dammandelen har registrerats.

Det sistnämnda är särskilt viktig för konsumenten som förväntar sig att produkten är lättlöslig och dispersibel. Men det är också viktigt när högeffektiva packningsmaskiner skall fylla portions- och vanliga påsar.

Att temperaturen i blandningen inte ökar under blandningsprocessen är avgörande för lagringsförmågan av kosttillskotten under den globala distributionsprocessen. När blandningsgods packas i varmt tillstånd kan det klumpa sig, mikrokondensering kan leda till oönskade missfärgningar.

Därför är det av kvalitetsskäl för leverantören av avgörande betydelse att produktens stabilitet bevaras. Hos Herbalife Nutrition är det till exempel ett eget team som har hand om kosttillskottens produktstabilitet igenom deras varierande klimatiska användnings- och transportförhållanden. Lämpligheten av nya produktutformningar och förpackningar testas, innan de sätts in i produktionen, i särskilda stabilitetskammartester.

Konsten att rensa avgör graden av flexibilitet

På grund av frekventa receptbyten och de strikta kraven på läkemedelsproduktionen bör blandarna inom produktionen av kosttillskott kunna valideras och rengöras snabbt och enkelt.

Alexander Voitl illustrerar det genom en inblick i urvalet av blandare: ”Innan vi använder en blandare skall den säker och med bra marginal klara av våra kvalificerings- och valideringsåtgärder. Amixons platssparande vertikal-tvåaxelblandare har klarat alla dessa tester.”

Inom ramen för denna kvalifikation kontrolleras blandarens installation och funktion. För valideringen skall utöver det även kontrolleras att blandnings- och rengöringsprocesserna uppfyller de fastställda specifikationerna. Om en blandare inte klarar denna kvalificering kan den på grund av de fastställda standards inte användas inom produktionen.

För precisionsblandarens våt-rengöring förs till exempel roterande tvätthuvuden uppifrån och från sidan in i blandningsutrymmet. Samtidigt roterar blandningsverktygen och garanterar en allsidig heltäckande vätning av alla ytor med produktkontakt. Tvättvattnet avleds på den djupaste punkten på blandarens botten.

Eftersom rostfritt stål har en värmekapacitet av endast elva procent av vattnets värmekapacitet värms blandaren snabbt när den rengörs med varmt vatten. Därför torkar apparaten därefter snabbare. Som regel behövs inga tvättaktiva substanser för rengöringen.

Endast när mycket intensiva färger eller aromer hanteras kan det förekomma att en våtrengöring i flera steg behövs. Den består av förtvättning, skumtvättning och rensköljning. Samma sak gäller när vätskor skall blandas mikrofint in i ett pulver och därefter oönskade pålagringar skall tvättas bort. Med bra organisation tar tvätt och torkning en timme.

Vissa företag inom livsmedelindustrin lyckas med torr-rengöringen genom att blanda en eller två spolningspartier. Sådana spolningspartier packas fackmässigt för att i ett senare skede i lämpligt recept kunna användas som verkningsämne igen.

Det illustrerar hur värdefulla de olika blandningsmaterial kan vara inom kosttillskott. Därför är inom produktionsprocessen ytterligare ett av blandarens kännetecken avgörande - resttömningsgraden. På en aximon vertikalblandare kan 7000 liter blandningsgods tömmas till en rest på 0,5 liter – motsvarande 0,007 procent.

Varför är 0,007 procent viktiga? För att varje gram som blandaren matar ut ytterligare kan säljas och behöver inte omhändertas. Ju mindre rester är kvar i blandaren desto snabbare och enklare är rengöringsprocessen, desto mindre en tänkbar kontaminering och desto större är partirenheten.

För det är de små marginalerna inom processeffektiviteten som påverkar kostnaderna för framställningen av kosttillskott. Om alltså riggnings- och rengöringstiderna är planeringsbara och korta, avfallsvolymerna är små ger det under sträcket större marginaler för producenten av kosttillskott.

Bakgrund /Info-instick

Hur arbetar en vertikalblandare?

Två vertikalt lagrade helix-blandningsverktyg roterar åt samma håll varvid blandningsutrymmet utgörs av deras höljesytor medan de roterar. De till receptet hörande komponenterna hälls eller sugs in i blandningsutrymmet uppifrån. Efter cirka 50 till 60 varv föreligger den ideala blandningskvalitet. Det motsvarar, beroende på blandningsverktygens rotationsfrekvens en ungefärlig blandningstid på 2 till 5 minuter. Därefter öppnas en utan dödutrymme infogad bottenlucka och blandningen töms utan att blandningen hävs.

Vertikal tvåaxlad blandare HM

Det här uppstående skjutflödet beskrivs som ”tredimensionell omlagring”. Blandningsverktygen transporterar godset uppåt i periferin och låter det genom tyngdkraften flyta nedåt i centrum längsmed blandningsaxlarna. Samtidigt sprids blandningsgodset radiellt av blandningsverktygens armar.

_______________________________________________________________________

[1] BLL AK NEM kosttillskott i Tyskland: Total omsättning 2018

[2] Marknad för vitaminer och mineraler i Tyskland 2019, Statista