amixon®-mixer för produktion av kosttillskott i pulverform och brustabletter

Vitaminer, spårämnen, funktionella aktiva ingredienser samt flytande smaker, livsmedelsfärg och bindemedel homogeniseras till en mikrofin grad i amixon®-mixern.

Blandningskammaren är fylld med kväve, så att blandningsprocessen sker utan kontakt med syre. Detta skyddar varorna från oxidation. Även de minsta komponenterna såsom spårelement, enzymer med mera blir homogent distribuerade. Blandningsmetoden är extra skonsam. Agglomeration är också möjlig. På så sätt produceras tablettmassor och funktionella pulver med homogen porositet, enhetlig färgning och utmärkt löslighet.

En idealisk blandning säkerställs i amixon®-mixern tack vare det dödutrymmesfria flödet. Blandverktygen monteras och drivs endast ovanfrån. Torra, fuktiga eller suspenderade material blandas till en idealisk blandning tack vare en låg rotationsfrekvens oavsett olika partikelstorlekar, bulkdensiteter och flödesegenskaper. Redan efter ca 40 till 160 varv produceras tekniskt sett idealiska blandningsegenskaper, som praktiskt sett inte går att förbättra. ComDisc®-systemet möjliggör en nästan fullständig tömning på upp till 99,997 %.

Apparater från amixon® är utformade för att vara särskilt hygieniska och de uppfyller alla EHEDG, GMP och FDA-krav. De är lätta att rengöra – antingen manuellt, automatiskt, torrt eller vått. CleverCut®-dörrarna är den hygieniska höjdpunkten av våra blandare.

Bild eines Mischers für Nahrungsergänzung und Tabletten