Skip to main content

Müsli – en högvärdig blandning för trendmedvetna

Inte utan min müsli

Det är svårt att föreställa sig en medveten, individuell kost utan müsli.Det har en mycket individuell sammansättning och tillagning.Vilka utmaningar som ligger i blandningen av de olika beståndsdelarna och hur den ideala blandningen kan framställas avslöjar en bio-livsmedelsleverantör med lång tradition – Bauckhof Mühle.

Vad utgör en hälsosam, trendmedveten kost? Den innehåller vitaminer och mineraler, ballastämnen, proteiner, lite fett och socker men med tillräcklig värdefulla kolhydrater. Utöver det skall livsmedel i vår hektiska och krävande vardag vara alltid tillgängliga, hållbara under lång tid, snabba att tillaga och trots det vara hälsosamma, ju ännu bättre vara prestationshöjande.

Dessa krav fyller müsli i en handvändning: Det är alltid tillgänglig, har lång hållbarhet och det tar bara lite tid att tillaga en färdig portion. Med sina innehållsämnen är det sinnebilden av en hälsosam, till och med ursprunglig kost. Det ger varaktig mättnad och tillhandahåller många värdefulla näringsämnen. Och inte att förglömma smakar müsli gott, för det har den rätta blandningen av sött och salt, mjuk och knaprig. Och samtidigt är den blandningen mycket individuell och olika - så som smaken är. Men på grund av det tillgängliga antalet råvaror är nästan inget annat livsmedel mer lämpad för ”Mass-Customization“ som den personliga müsli-blandningen som på nätet till och med kan beställas med styckantal 1. Den tyska livsmedelshandelns omsättning av müsli var förra året rejäla 439 miljoner Euro.

Du är vad du äter

Idag tycker för konsumenterna mer och mer att det är viktigt vad som ingår i deras kost. Även härkomsten skall vara den rätta. Hållbarhet, skydd för klimatet genom närodlade produkter och kvalitativt högvärdiga ingredienser ingår i trenden för en högvärdig och sund kost. När man tittar på ingrediensförteckningen på många müsliblandningar i supermarknadens hyllor upptäcker man att många av dessa produkter innehåller industriell bearbetad socker som dextros, glukos, saccharos, maltodextrin och invertsockersirap. Även det i form av palmolja ingående fettet passar inte in i bilden eftersom det i många fall härstammar från gigantiska palmplanteringar vilka som monokultur förtränger den avverkade regnskogen.

Därför är det bara konsekvent att andelen bio-müsli stiger med konsumenternas ökande miljö- och kvalitetsmedvetenhet. Och då är ingredienserna i en sunt müsli inte bara ”Bio” men i bästa fall både regionala och ”Bio”.

Det är vad Bauckhof Mühle står för. Som nästan inget annat livsmedelsmärke representerar Bauck värdet av en biologisk och hållbar livsmedelsproduktion. Föregångaren för dagens Bauck GmbH grundades redan 1969 som distributionsföretag för biologiskt-dynamiska livsmedel. Många av dess produkter bär till och med Demeter-märket, där kraven sträcker sig långt utanför många andra bio-märken. Men även för deras standard bestämmer bio-föreningar redan stränga krav för odling och hantering. Och även den typiska märkningen med EU-bio-sigill samt det sexkantiga tyska bio-märket intygar att spannmålet fick växa utan pesticider och hamnar lika rent i müslin.

Därför mättar Bauck-müsli inte bara magen men även det goda samvetet. För det betalar konsumenten sedan en liten slant extra - men förväntar sig en tydlig kännbar och smakande bra kvalitet av müsliblandningen, som välgörande skiljer sig från de andra färdigblandningarna.

Smaken avgör

Val av inhemsk spannmål - främst havre - och andra högvärdiga ingredienser från regionen samt regional inte tillgängliga beståndsdelar i 100 % bio-kvalitet är en förutsättning för att högvärdiga müsliblandningar skall bli en älskad beståndsdel av frukosten.

Den andra förutsättningen är den ideala blandningen - i ordets dubbla bemärkelse. På Brauckhof Mühles egna produktutvecklingsavdelning eftersträvar man högsta kvalitet på råvarorna och den bästa smaken för de många müsliblandningarna. Gång på gång skapar man även nya blandningar.

Därför är det viktigt att dessa blandningar finns med de rätta blandningsförhållanden även på skeden för att ge konsumenten den rätta njutningen. Det lyckas bara om produkten med alla sina beståndsdelar fick den ideala blandningen. Och därför möter man på en företagsguidning i produktionshallarna hos Bauck blandare från amixon®.

Snabb och skonsam blandning av heterogena komponenter

De i bio-kvalitet föreliggande naturprodukterna har ofta en grund bestående av havre-, dinkel- eller hirsflingor som sedan så skonsamt som möjligt och exakt skall blandas med olika komponenter som sultaniner, nötter, små chokladbitar och frystorkade frukter.

Blandningarna sträcker sig från en bas-müsli-blandning med några få ingredienser till sorter med flera dussin ingredienser i komplexare müsliblandningar. Rent processteknisk är den ideala müsliblandningen därmed mycket krävande eftersom särskild form och struktur på de insatta råvarorna inte skall förändras under blandningen som huvudprocess.

I många fall är blandningstiden för müsli- och flingblandningarna endast 10 till 30 sekunder. Det är på grund av denna extrem kort och därmed mycket skonsam blandningsprocess bevaras till exempel partikelstrukturen på känsliga komponenter i müslin på bästa sätt och hos konsumenten kommer en mycket bra kvalitet.

För det används amixon®-precisionsblandare, främst vertikal-tvåaxelblandare av typen HM. De baseras på funktionsprincipen av två, åt samma håll roterande skruvband-blandverk genererar en uppåtskruvning av blandgodset i periferin och ett nedåtgående flöde i centrum som drivs av tyngdkraften. Genom den tredimensionella omlagringen realiseras den tekniskt ideala blandningskvalitet som praktiskt inte kan förbättras mer.

Blandningsprocessen realiseras reproducerbar i en sådan, tekniskt utan dödutrymmen utformat amixon®-apparat – och det sker även med variabla fyllnadsmängder mellan 15 till 100 % av apparatens märkvolym utan att det skulle påverka blandningskvalitet.

Känsliga uppgifter i produktionen:tömning och rengöring

Men vi skall inte bara observera den mycket korta och synnerligen exakta blandningsprocessen men även tömningsprocessen. För här gäller det att tömma så skonsam för produkterna som möjligt, med bevarad blandning och i idealfall även utan rester.

Medan det blandningsverktyget SinConvex®, utformad som Multi-Plane®-verktyg, fortsätter att rotera långsamt öppnas för tömningen en eller flera i bottenplattan placerade stora utloppsöppningar. Det ger ett optimalt utflöde av produkten som uppfyller de ovan nämnda kriterierna.

En ergonomisk, manuell torr-rengöring kan därefter utföras genom stora hygieniska inspektionsdörrar på blandaren. Dörrarna är utformade enligt CleverCut®-processen. Den i spåret placerade O-ringen tätar mycket nära produkten och lämnar i praktiken inget dödutrymme. Uppbyggnaden är varaktigt gastät, dammtät och vattentät. Inspektionsdörrarna öppnas genom manuell utlösning av KwickKlamp®-låsen. Elektromekaniska säkerhetslås tillåter öppnandet av inspektionsdörrarna först när anläggningen har kopplats ifrån el-nätet.

Som option kan även en våt-rengöring genomföras, valfritt även fullautomatiskt.

Amixon®-blandare uppfyller kraven på EHEDG och FDA och uppfyller därmed högsta anspråk på hygienisk beredning av högvärdiga, fragila och pulveraktiga varor i synnerhet i fling- och müsliblandningar, te-blandningar, kryddor, dietistiska livsmedel och aroman. Utöver det uppfyller apparaterna alla krav enligt GMP-standard.

Med hjälp av dessa och många andra egenskaper på amixon® precisionsblandarna lyckas müsli-producenter med spagaten mellan individuellt av konsumenten skapade recept och stora partier för B2B-området.

Checklista för blandning av müsli hos Bauck

  • Klarar blandaren ideala blandningskvalitet med mycket korta blandningstider
  • Kan den garantera en särskilt produktskonande blandningsprocess
  • Kan fyllnadsgarden variera mellan 15 % och 100 % - med samma blandningskvalitet
  • Kan en effektiv resttömning på minst 99,98 % uppnås?
  • Håller man de högsta hygienstandards?
  • Finns stora inspektionsluckor som sluts utan dödutrymmen och är varaktigt gas- och dammtäta
  • Kan behållarna valfritt rengöras torra och våta?

Tredimensionell omlagring i amixon® dubbelaxelblandaren

Tredimensionell omlagring i amixon® dubbelaxelblandaren

 

HM 2000 för müsliblandningar

HM 2000 för müsliblandningar

 

Bakgrund /Info-instick

Müslins historia

Det var på sin tid den schweiziska läkaren och kostreformator Dr. Maximilian Oskar Bircher-Benner, som vid 1900 som ledare för sitt sanatorium ”Lebendige Kraft“ på Zürichberg skämde bort sina gäster med en äpple-diet-rätt. Han räknas idag som müslins uppfinnare. Den på schweizertyska ”d Spys“ kallade råkostmåltiden bestod på den tiden av blötlagda havreflingor blandade med rivna äpplen, nötter, citronsaft samt sockrad kondenserad mjölk. Den serverades under namnet ”Birchermues“ som lättsmält kvällsmåltid.

Under 1940-talet vidareutvecklade en annan pionjär av fullvärdeskosten, professor Werner Georg Kollath, denna spannmålsrätten och den fick under 50-talet till 70-talet sitt intåg som färdigprodukt på vårt frukostbord. Müslins segertåg började i hälsokostaffärerna. Idag fyller de färdiga spannmåls- och kärnblandningarna hela hyllor på supermarknader.