Skip to main content

Stożkowy mieszalnik jednowałowy AM

Idealna jakość wymieszania produktów suchych, wilgotnych i lepkich, w warunkach zmiennego napełnienia oraz szybkiego mieszania.

Cechą charakterystyczną stożkowego mieszalnika jednowałowego amixon® jest bardzo wysoki stopień opróżnienia resztkowego. Ponadto, urządzenia mogą pracować przy poziomie napełnienia wynoszącym zaledwie 5%. Taśma śrubowa powoduje trójwymiarową zmianę warstw mieszanych towarów, skręcanie w górę na obwodzie i przepływ w dół w centrum. Odporne na ciśnienie, dwuwarstwowe wersje są stosowane jako próżniowe suszarki mieszające i reaktory.

Dalsze cechy stożkowego mieszalnika jednowałego

 • Wysoka jakość mieszania
 • Może być stosowany do produktów suchych, wilgotnych i zawiesinowych, a także do past i ciast.
 • Substancje płynne mogą być wmieszane bardzo drobno.
 • Na życzenie może być wykonany jako sterylny mieszalnik i reaktor.
 • W razie potrzeby może mieszać w sposób ciągły
 • Możliwość integracji podczas pracy z kontenerami do przewozu towarów masowych (IBC)
 • Wirniki tnące mogą przyspieszyć proces mieszania i jednocześnie deaglomerację
 • Narzędzie mieszające jest przechowywane i napędzane tylko na górze
 • Przykład: Mieszanki przypraw
 • Spełniają one wymagania EHEDG i mogą być produkowane zgodnie z następującymi certyfikatami:
 • 3-A Normy sanitarne
 • FDA
 • GMP
 • ASME

Prosimy o kontakt z nami!

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Niemcy
Telefon: +49-5251-688888-0

Nasze agencje na całym świecie

<h1 id="product-ph"></h1>