Konisk enaxlad blandare AM

En utmärkande egenskap för amixon® koniska enaxlade blandaren är dess höga grad av resttömning. Utöver det kan blandarna redan användas vid en fyllnadsnivå på endast 5 %. Blandningsverktyget flyttar godset i tre dimensioner, det skruvas upp i periferin och strömmar nedåt i centrum. Tryckfasta, dubbelmantlade modeller används som vakuum blandtorkare och -reaktorer.

De uppfyller EHEDG-kraven och kan framställas i överensstämmelse med följande certifikat:

  • 3-A Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

De uppfyller EHEDG-kraven och kan framställas i överensstämmelse med följande certifikat: :

  • Hög blandningskvalitet
  • Användbar för torrt, fuktigt och suspenderat gods samt för krämer och degar
  • Kan på begäran även framställas som sterilblandare och reaktor.
  • Skärande rotorer kan accelerera blandningsprocessen och hjälpa till att bryta upp agglomerat
  • Blandningsverktygets lager och drivning finns endast på ovansidan.

Blandningskammaren är utformad som en upprätt stående kon med en cylinder på ovansidan. I blandningskammarens mitt roterar det patenterade SinConvex® – blandningsverktyget och skapar en total genomblandning av godset. Blandningsverktyget tar blandgodset i blandningskammarens periferi och för det uppåt. När det har kommit längst upp rinner blandgodset i behållarens mitt nedåt. Torrt, fuktigt och suspenderat gods blandas, oberoende av varierande partikelstorlek, volymvikten och flödesegenskaper, idealt i ett klassiskt skjutflöde med låg rotationsfrekvens. På grund av den totala genomblandningen utan döda utrymmen uppnås en tekniskt ideal blandningskvalitet, som praktiskt inte kan göras bättre, efter cirka 70 till 200 rotationer av blandningsverket.

Beroende på den koniska uppbyggnaden tappas löst gods under långsam rotation av blandningsverktyget utan att separeras - fritt flödande gods tappas nästan utan rest.


La cuve de mélange est conçue sous la forme d’un cône vertical équipé d’un cylindre en partie supérieure. L’outil de mélange breveté SinConvex® tourne au centre de la chambre de mélange et y génère le brassage complet des produits. Le ruban hélicoïdal saisit les ingrédients en périphérie de la chambre de mélange et les redistribue vers le haut. Une fois en haut, le mélange est ensuite redistribué vers le bas, au centre de la cuve. Quelles que soient leur granulométrie, leur masse volumique en vrac et leur coulabilité, les produits secs ou humides sont parfaitement mélangés par distribution classique, à une vitesse de rotation faible. Grâce au flux sans espace mort, on obtient des mélanges de qualité optimale après 70 à 200 rotations de l’outil de mélange, une qualité difficilement perfectible dans la pratique.

De par sa forme conique, les produits en vrac sont déchargés par l’outil de mélange en rotation lente, sans ségrégation, ni résidus pour les produits liquides.


Tekniska ritningar

Konisk enaxlad blandare AM


 

Konisk enaxlad blandare AM


Certifikat 


agglomerering

     


dispergera

   


blandning

     


coatning

 

Contact

amixon GmbH
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tél.: +49 5251 688 888 0
E-Mail: sales@amixon.com


Jag har läst sekretesspolicynoten