Vertikal enkeltaksel mikser VM

Ideelle blandeegenskaber til tørre og fugtige produkter, pastaer samt suspensioner

Vertikal enkeltaksel mikser realiserer høje blandeegenskaber og er anvendelig til tørre, fugtige og suspenderende produkter samt til pastaer. Spiralen sørger for en tredimensionel blanding af blandingsmaterialet, en opadgående spiralbevægelse i periferien og en nedadgående strømning i midten. Dette blandeprincip fungerer allerede ved 10 % fyldningsgrad. amixon® vertikale enkeltakselmikser kan anvendes som steril mikser og reaktor.

De opfylder EHEDG-kravene - og kan fremstilles i overensstemmelse med følgende certifikater:

  • 3-A Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

Andra egenskaper för den enaxlade blandaren 

  • Skärande rotorer kan accelerera blandningsprocessen och hjälpa till att bryta upp agglomerat.
  • Blandningsverktygets lager och drivning finns endast på ovansidan.
  • Tryckfasta, dubbelmantlade uppvärmningsbara modeller används som vakuum blandtorkare och -reaktorer.
  • Tömning utan rest är möjligt tack vare den patenterade SinConvex® och ComDisc®-teknologin

Den ideala blandningen nås i amixon® blandaren genom ett  cirkulerande flöde utan döda utrymmen. Det centrala blandningsverktygets lager och drivning finns endast på ovansidan. 

Blandningsverktyget tar blandgodset i blandningskammarens periferi och för det uppåt. När det har kommit längst upp rinner blandgodset i behållarens mitt nedåt. Torrt, fuktigt och suspenderat gods blandas optimalt, oberoende av varierande partikelstorlek, volymvikten och flödesegenskaper och med låg rotationsfrekvens. Blandarens fyllnadsnivå kan variera från 10 till 100 %. Med en och samma blandare kan godset homogeniseras skonsamt men även intensivt bryta upp agglomerat med extrem hög energiöverföring.

En tekniskt  ideal blandningskvalitet, som praktiskt inte kan göras bättre, uppnås redan efter cirka 40 till 160 rotationer av blandningsverket. Det patenterade ComDisc®-system ger möjligheten till en nästan restfri tömning på upptill 99,99%.

amixon® blandaren har en ren design. Blandningsverktyget och blandningskammaren är helt sammanfogade. Blandaren kan rengöras antibakteriell: ergonomiskt, manuellt, automatiskt, torr eller våt. Hygienhighlights är CleverCut®-luckorna. Amixon®-blandare uppfyller de aktuella hygienriktlinjerna. De framställs i överensstämmelse med EHEDG-, GMP- och FDAs krav. Genom WaterDragon® leder amixon® utvecklingen inom den automatiska våtrengöringen.

Tekniske tegninger

Vertikal enaxlad blandare VM


 

Vertikal enaxlad blandare VM 


Certifikater
 


agglomerering

     


spredning

   


miksing

     


belægning

 

Kontakt

amixon GmbH 
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tél.: +49 5251 688 888 0
E-Mail: sales@amixon.com


Jeg har læst og acceptere privat politikken