KoneSlid®- Mikser KS

Spiralblander med ukonventionelt blandekammer

amixon® har udviklet en interessant innovativ et enkeltakslet blandesystem, med forholdsvis små dimensioner. Denne blander kendetegnes bl.a. ved meget korte blande- og resttømningstider. Således er den i stand til at forarbejde store produktmængder på korte cyklustider.

KS opfylder EHEDG-kravene og kan fremstilles i overensstemmelse med følgende certifikater:

  • 3-A    Sanitary Standards
  • FDA
  • GMP
  • ASME

Med KoneSlid®-mikseren opnås der ideelle blandekvaliteter og fremragende partikelbeskyttelse på en helt ny måde. Blandebeholderen består af en silolignende beholder i hvis midte der er indsat en stor kegle. Denne er strømlinjet og understøtter omfordelingen af blandingsproduktet. Spiral-røreværket transporterer produkterne spiralformet opad. Denne proces finder sted langs med beholdervæggen.

Foroven glider produkterne nedad og bliver derved ledet udad af keglen. I grænseområdet mellem den opadgående spiralbevægelse og den nedadgående bevægelse finder homogeniseringsprocessen sted. Denne proces er skånsom og effektiv. Efter ca. 20 til 30 omdrejninger har man en ideel blandekvalitet, som i praksis ikke kan forbedres yderligere. Herefter sænkes fortrængningskegle nogle få centimeter, og man opnår en hurtig tømning på op imod 100 %.

I de fleste tilfælde tømmes KoneSlid®-Mikseren i containere, bigbags eller som forråd til en fyldemaskine. Hvis produktet blev tømt ned i midten af en opsamlingsbeholderen, vil produktet danne en kegle, hvad der ville resulterer i to ulemper. Det fulde volumen af beholderen kan ikke udnyttes, og på den anden side kan produkt keglen forårsager separationseffekt. Fra det her beskrevne mikseranlæg bliver produkterne udledt decentralt og segregationsfri.

Tekniske tegninger

KoneSlid®

 

KoneSlid® 

Certifikater

 


miksing 

 

Kontakt

amixon GmbH 
Halberstaedter Strasse 55
33106 Paderborn
Tyskland
Tél.: +49 5251 688 888 0
E-Mail: sales@amixon.com

Jeg har læst og acceptere privat politikken